Wednesday, December 23, 2009

Leest Uitverkoort bij Lafond!



Heren, dames ook, strijders, activisten en lezers,

Op deze onzinpathieke wijze richt mij even tot u. Nee, ik heb niks te vertellen. Ik wil enkel gelezen worden, daar ben je schrijver voor.

Enfin, wat ik wil zeggen, is iets dat u ook wel weet, er is alweer een jaar om!

En heb ik wat bereikt? Hoe klein ook? Nee, natuurlijk niet!

Ik hoop uiteraard voor u dat dat wel het geval is, zodat u tevreden terug kunt zien.

Wederom is er sprake geweest, in mijn gevalletje in 2009, van het najagen van een droom die niet te verwezenlijken valt in dit tijdsgewricht met mijn beperkte gaven.

Het ligt aan de tijden en mijn herseninhoud. En vergeet mijn lafheid niet.

Of vergis ik mij? Maar heeft u dan al eens van Willem Jansen gehoord? Nee, precies, ik zit er niet naast.

Kortom, de conclusie is duidelijk, maar ook daar ben ik te stom voor, dus: in 2010 breek ik door let maar op. Met vette verkoopcijfers!
Dat u ook door mag breken met al wat u voor ogen heeft. Nou ja, D66-ers uitgezonderd natuurlijk, de mossels evenmin en de getinten eveneens van de aard bodem.

Doei!

Willem Jansen

Schrijver/Aspirant-vertegenwoordiger van Comtesse Lafond Champagne

Tuesday, December 22, 2009

De Minerva Connectie


Er is kans dat Alex onze nieuwe leider wordt. Niet Maxima’s kip met gouden eieren; die zal nooit nergens iets te vertellen hebben. Die ander dus, Pechtold. Godverhoede dat dit peilloze leeghoofd de touwtjes in handen krijgt. Of zit ik er naast, is hij een groot visionair, zit er nog meer in zijn kop dan alleen water? Het enige wat we zeker weten is dat hij een groot hoofd heeft, maar dat zegt niks, hoewel wat kan die man lullen! Hoedanook massa’s mensen lopen achter hem aan. Ik niet, waarom eigenlijk niet? Het is toch een toffe peer?

Om maar wat te noemen, onder andere Nout Wellink, Laurens-Jan Brinkhorst, Max van der Stoel, Rudolf de Korte, Chris van der Klaauw, Hans van Baalen, Nina Brink, Maxime Verhagen en ook Pechtold waren allemaal lid van het Leids Studenten Corps Minerva. Oud-lid Erik Hazelhoff Roelfzema heeft zijn belevenissen in de sociëteit treffend beschreven in Soldaat van Oranje (in 1977 verfilmd door eveneens oud-lid Paul Verhoeven).

Anderzijds was Bas van Werven van On the Move van BNR ook lid van dat Minerva; volgens eigen zeggen het bewijs dat er ook normale mensen lid waren van die club. Kortom Alex zou dus evengoed normaal kunnen zijn. Tenslotte was Erica Terpstra ook lid.

Minerva is een van de negen studentencorpora in Nederland, verenigt in de Algemene Senaten Vergadering. Deze gezelligheidsverenigingen annex black holes voor Heineken bier zijn niet verboden of staatsondermijnend. Maar niet iedereen kan lid worden, vereiste is dat je de ontgroening overleeft. Pechtold ging er niet aan dood, hij doorstond de beproevingen, mogelijk hield hij er wel iets aan over.

Hij is lang lid geweest van deze organisatie, Hare Majesteits Eerste, hij studeerde af op zijn 31ste. Hij kon dus jarenlang deelnemen aan de disputen van Minerva; wat zijn fabelachtige debatteerkunst verklaart. Ik denk niet dat hij ook lid was van Pro Patria, de gewapende tak van Minerva.

Geconcludeerd kan worden dat Pechtold een koorbal is. Mogelijk was ie dat niet voor hij lid werd van Minerva, maakt niet uit, nu is het een hele erge. Daarom moet ik hem niet. En ik wil helemaal niet door zijn soort geregeerd worden!

Monday, November 30, 2009

Jansen koopt zichzelf in

To: HRM@athenaeum.nl
Subject: Sollicitatie
Date: Tue, 17 Nov 2009 15:33:15 +0000


Geachte mevrouw HRM,

De Amsterdamse Athenaeum Boekhandel, het vlaggenschip van de Nederlandse kwaliteitsboekhandels, zinkt, als ik zo vrij mag zijn. De eerste jaren van Atheneum waren woelig, geheel naar analogie met wat zich in Amsterdam voordeed. Uw boekhandel speelde een vooraanstaande rol in de maatschappelijke discussie, door haar brede en ongecensureerde aanbod. Het lijkt dat die rol is uitgespeeld. Heeft het te maken met het feit dat uw werknemers nog steeds vastgerot zit in oude koeiepaadjes vol multicultie stront (bijna de helft van uw medewerkers is meer dan 10 jaar in dienst)?

Er lijkt redding aan de horizon, althans uw besneden directeur wil het roer omgooien. In zijn visie zal de Atheneum website evolueren naar een internetboekhandel “waar men dagelijks een bezoekje aan brengt, omdat je dag erdoor verrijkt wordt en omdat je er regelmatig boeken en ideeen zult tegenkomen waarvan je nog niet eerder had gehoord.” Alleen jammer dat hij Daan Stoffelsen aan het roer zet.

Dit alles als inleiding tot: Ik, Willem Jansen, niet opgegroeid in Amsterdam, niet opgevoed door PvdA ouders, geen lid van welke groene organisatie dan ook, nooit op een Montesori school geweest, niet opgeleid aan een Amsterdamse Universiteit en als jarenlang aspirerend schrijver bekend met veel Nederlandse schrijvers (met name de onbekende), ben de ideaalste

Inkoper literaire fictie en non-fictie (m)

die u zich wensen kunt om uw boekhandel nieuw leven in te blazen en tevens het stof er uit. Ik zal inkopen waar Atheneum geen weet van heeft, maar waar wel een markt voor is, zodat de kassa’s massaal zullen rinkelen, tot doofwordens aan toe. Opdat Atheneum onafhankelijk zal blijven, niet zal op gaan in een log convooi, zoals, om maar wat te noemen, SLXYZ, dan wel Bruna of AKO.

Desgewenst ben ik enorm bereid u mondeling te woord te staan in deze (gebruikt u dan wel CK-One?) en dan tevens zal ik even voorlezen uit UITVERKOORT, om u een idee te geven van de boeken die ik in gedachte heb.

Hoogachtend,

Willem Jansen

Friday, November 20, 2009

Dat is twee

Er is een nieuw literair agentschap in Nederland, beter er is nog een literair agentschap. Sebes en van Gelderen zijn van hun monopolie positie af! Overigens wie is toch die van Gelderen. Je komt er op de site van Sebes & van Gelderen niet achter. Nergens een verwijzing of een fotootje. Alle aandacht gaat naar de koorballetjes Sebes en zijn assistent Bisseling. Enfin in arremoede Oscar maar gemaild; het is Caroline zei hij mij.
Zij is van Carvang BV: Caroline van Gelderen Literairy Agency, inmiddels gefuseerd denk ik met die van Paul Sebes. Enfin wat maken ze het me weer moeilijk! Om terug te komen op het heugelijke feit dat het Nederlandse literatuurlandschap er eindelijk een agent bij heeft. Die is stiekem bijna begonnen, en daarom zet ik die even hiero enorm in de schijnwerpers, het gaat om:

MO Literairy services.



Prachtige site, dat zit al goed!
Monique Oosterhof werkte bij Caroline van Gelderen Literary Agency en is in 2008 voor zich zelf begonnen. Ik wens haar veel succes. Misschien stuur ik wel een manuscriptje op.

Mocht ik agenten vergeten zijn, ik kan ook niet alles bijhouden, en overigens valt u dan echt niet genoeg op.

Wednesday, November 18, 2009

Projectvoorstel voor LiteraPodium

LiteraPodium is een podium voor het uitwisselen van gedachten, meningen, ideeën en suggesties om met elkaar in gesprek te komen over literatuur. Wat zijn de kansen en bedreigingen? Blijft literatuur zoals we het nu kennen bestaan of kwijnt het weg?

LiteraPodium is een initiatief van de onafhankelijke Commissie Maatschappelijke Dialoog Literatuur. Deze Commissie is op 31 maart 2009 ingesteld om de maatschappelijke meningsvorming over literatuur te stimuleren. Het debat over literatuur wordt al vele jaren gevoerd, maar vooral in kleine kring. De beoogde maatschappelijke dialoog moet antwoord geven op de vraag hoe de samenleving staat ten opzichte van deze kunstvorm en hoe we om moeten gaan met maatschappelijke en ethische gevolgen. Is literatuur zoals die nu geproduceerd wordt nog wel toelaatbaar in deze verwarrende tijden?

De maatschappelijke dialoog over literatuur moet resulteren in de Maatschappelijke Agenda Literatuur die de CieMDL op basis van de uitkomsten van de dialoog zal opstellen. De rapportage bevat de bevindingen van de gevoerde maatschappelijke dialoog over literatuur. De CieMDL neemt ook relevante uitkomsten van andere maatschappelijke dialogen rond literatuurgerelateerde onderwerpen in haar rapportage op. De CieMDL zal de verkregen inzichten ook afzetten tegen de maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving mee kampt.


Geachte Willem III Jansen,

De Commissie Maatschappelijke Dialoog Literatuur heeft in haar eerste oproep voor voorstellen die bijdragen aan de Maatschappelijke Dialoog Literatuur 73 voorstellen beoordeeld op basis van de criteria zoals vermeld in het oproepdocument. Op grond van het beschikbare budget van €2.5 mln adviseert de Commissie 45 projectvoorstellen (met een totaal gevraagd budget van ongeveer €5 mln) uit te werken tot een volledig projectvoorstel.

De Commissie adviseert u uw voorstel niet uit te werken.

Dit advies is niet bindend, dat wil zeggen dat het u wordt afgeraden uw voorstel verder uit te werken, maar het staat u vrij om dat alsnog te doen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Commissie Maatschappelijke Dialoog Literatuur,

Elisa Bethi

Wednesday, November 11, 2009

Centraal Boekhuis

From: Willem Jansen
To: vacature@centraal.boekhuis.nl
Subject: Sollicitatie/Personeel & Organisatie/Personeelsmanagers
Date: Wed, 11 Nov 2009 15:09:50 +0100


Beste Dave of Lieve Stefanie,

Ik ben een leergierige harde werker, bereid om in ploegendienst te werken en zit vol met affiniteit en iniatieven. Kortom u moet mij hebben voor het verzamelen van orderpicklijsten en het sorteren en groeperen van zendingen van boeken. Ik mag barsten als het niet waar is; er is geen betere. En wat de Nederlandse taal betreft; wees gerust ik ben niet weer zo’n luie, onverstaanbare donkerino, nee niks, als blanke spreek ik het perfect, en wat schrijven betreft nou dat is natuurlijk gewoon onovertrefbaar fantastisch.
Mag ik u in deze wijzen op Uitverkoort dat in uw hemelse boekenparadijs ligt, ergens onder het stof. Ga er maar een halen, Dave, voor Stefanie ook een. Lees dat nou eens, dat kan toch niet beter? Dat zou toch in elke boekenwinkel moeten prijken? Heus u heeft een goeie aan dat boek en mij, ik kom morgen wel even langs, Stefanie, dan kunnen we over je details praten.

Groetjes van

Willem, Jansen ook

Tuesday, November 3, 2009

Racistische Chicklit

De Poorten van de Hel


Achterflap

Op een dag verandert alles in het leven van Chantal. Op weg naar een sollicitatie valt voor haar neus een hoofddoekje flauw in de trein. Wat moet ze doen. Iedereen laat het links liggen, ook de conducteur waagt zich er niet aan. Chantal kan het niet over haar hart verkrijgen om haar te laten liggen. Op een bankje op het perron, komt Chantal er achter dat Fátima gewoon kan praten. Een vriendschap is geboren, die zover gaat dat Chantal zich wil bekeren tot de islam. Nieuwsgierig als ze is loopt ze op het pad naar Allah. Haar familie en vrienden begrijpen er niets van, beginnen zich er mee te bemoeien dat ze het niet moet doen. Maar ze is als betoverd, luistert naar niemand meer. Chantal helpt Fátima waar ze kan. Ook met het aanvragen van uitkeringen voor de familie van Fátima, in heel Europa en Marokko. Zo komt ze in contact met Hans een uitkeringsconsulent, een simpele jongen, maar die wel in prachtige woorden Chantals ziel weet te raken en haar aan het twijfelen brengt. Hoe kan hij zo mooi spreken, waar heeft hij dat geleerd? Maar de neefjes van Fatima ontvoeren Hans, omdat hij niet wil mee werken aan het verstrekken van de uitkeringen. Zal Chantal Hans nog levend zien en zal ze dan bij zinnen komen, of is Hans ook niet te vertrouwen, is het een Christenhond?



Fragment

“Chantal had niets tegen godsdiensten, als iemand ergens in wou geloven ok, maar om dat nu zo onder haar neus te moeten wrijven. Letterlijk want dit hoofddoekje stonk, ze had dat wel eens gehoord dat dat vaak het geval was, ze kon nu constateren dat nog klopte ook. Waarom ging deze gelovige nu net tegenover haar zitten, rondom was alles leeg? Ze zocht toch geen contact ofzo? En waarom stond er net een raam achter de ongenode gast open? Chantal vermoedde dat ze zweette, wat niet zo gek was met het warme weer, en dat de tocht zweetdamp precies haar kant op blies.
Straks zou het hoofddoekje waarschijnlijk ook nog haar mond gaan open doen, en Chantal zou er dan geen woord van verstaan natuurlijk, en dan nog die lucht er bij. Het werd Chantal te veel, ze kon het er niet bij hebben, straks had ze die belangrijke sollicitatie, ze was al zo zenuwachtig. Die gelovige gooide alles in de war. Ze stond op, snoof even afkeurende door haar neus en liep de coupe uit.
In het halletje vroeg ze zich af of ze zich niet had aangesteld, gelukkig had niemand het gezien. Nog twee haltes, ze was verlost van het hoofddoekje, maar haar rust was compleet weg. Dat ging zo nooit wat worden, ze zou straks vast weer gaan stotteren, dat kwam altijd terug, die handicap en juist als het erom ging.
Ze was op een klapstoeltje gaan zitten en keek recht de coupe. Nadat ze gecontroleerd had dat haar haar en make-up nog goed zaten, sloot ze even haar ogen in een poging haar rust te hervinden. Ze opende haar ogen al weer snel, stel dat ze in slaap viel!

Wat!? Het hoofddoekje kwam haar kant op! Jezus, wat een irritant mens! Chantal vluchtte verder op zoek naar een conducteur.”

Friday, October 23, 2009

De Oogst ener Literair Agentschap

Paul Sebes houdt sinds 1998 kantoor met zijn literair agentschap. Nou dat treft sinds 1997 houdt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) jaarlijks bij wat de 100 best verkocht boeken zijn. Laten we een en ander eens naast elkaar gaan leggen.

Omdat ik de schrijvers die Sebes uit zijn slush piles (500-600 manuscripten per jaar) redde en naar een topuitgever bracht, jammergenoeg niet op zijn site kon vinden, moest ik nogal wat tijd weggooien om dat in zijn ‘Onze auteurs’ lijst te achterhalen.

Enfin, dit is Sebes oogst tot nu toe van debuten van fictie schrijvers die door bemiddeling van het agentschap (voor om en nabij 15% van hetgeen de schrijver met het boek verdient) door een gerenommeerde uitgever zijn gepubliceerd (mogelijk incompleet, of overcompleet het is niet eenvoudig te achterhalen wie Sebes nou wel of niet ontdekt heeft):

Walter van den Berg (2004) De hondenkoning
Bregje Bleeker (2007) Walrus
Ricus van de Coevering (2007) Sneeuweieren
Laia Fàbregas (2008) Het meisje met de negen vingers
Hanneke Groenteman (2003) Doorzakken bij Jamin
Danielle Hermans (2008) Het Tulpenvirus
Rick Lauchspan (2008) 1953
Arjen Lubach (2006) Mensen die ik ken die mijn moeder hebben gekend.
Gustaaf Peek (2006) Armin
Matthias Rozemond (2007) Apollovlinder
Jowi Schmitz (2005) Leopold
Robert Vuijsje (2008) Alleen maar nette mensen
Ivo Victoria (2009) Hoe ik nimmer ….


Op zich is dit, als je naar de namen kijkt, een indrukwekkende lijst, hoewel 13 auteurs ontdekken in ruim 10 jaar niet echt veel is, maar waarschijnlijk zat er gewoon niet meer in de het agentschap aangeboden slush piles. Ongetwijfeld zal de oogst de komende jaren veel groter zijn nu Sebes zijn boek Bestseller heeft uitgegeven (2008) vol tips voor aspirant literatuur schrijvers en verder nog de belevenissen van 's Neerlands bekendste literair agent.

Na langdurig spitwerk in de CPNB jaarlijkse verkooplijsten kom ik tot de volgende rangschikking van de schrijvers uit de stal van Literatuuragentschap van Gelderen/Sebes (*1):

21e in 2003: H. Groenteman Doorzakken bij Jamin

En verder? Niets. Ja, ik kan het ook niet helpen en als ik fout zit hoor ik het graag, maar van Sebes’ overige vondsten staat er niet 1 in een top 100 in de periode 1998-2008. Ook zijn eigen boek niet. Vuijsje ontbreekt ontzettend en vreemd genoeg ook Het Tulpenvirus en 1953, maar dat kan allemaal nog komen (*2).

Niet in de CPNB top 100 staan, betekent dat er in een jaar minder dan 30000 stuks verkocht zijn. En eigenlijk mag die van ex-dikzak Groenteman hier niet eens meedoen, want het is een non-fictie geval.

Kortom: ja het zal best dat het agentschap schrijvers onderbrengt bij topuitgevers en er vele herdrukken zijn, maar aantikken doet het niet. Niet qua aantal boeken dus ook niet wat de provisie betreft en eigenlijk ook niet wat verrijking van de Nederlandse literatuur betreft.

In de volgende aflevering de lijst van literaire kaskrakers die S. & Van G. Literair Agentschap niet uit hun slush pile visten. Onder andere Sophie van der Stap’s Meisje met negen pruiken (32e in 2008). Jammergenoeg koos het agentschap voor negen vingers.

*1) De verkoopcijfers van Sebes nieuwste wonderschrijver I. Victoria zijn nog niet bekend.
*2) Alleen maar nette mensen van Vuijsje stond in september op 70000 verkochte exemplaren (interview P. Sebes Ezzulia , 5 september 2009) dus zal naar alle waarschijnlijkheid wel voor komen in de CPNB boekverkoop top-100 van 2009

Monday, October 19, 2009

Beste WA

Zit Uwe hoogheid ook achter Het Oranje Medaillehuis toevallig? Als self-made jood zijnde bestelde ik er 1 munt ter gelegenheid van uw aanstaande kroning. Laten we ervan uit gaan dat die doorgaat, en wat mij betreft mag ie ook niet door gaan, des te beter, dan is die munt waarschijnlijk meer waard. Ik ben dus geen monarchist, ik investeer in zoveel dingen, ook koninklijkhuis memorabilia.

Het zou best kunnen dat Uw kroning niet door gaat, want velen vragen zich af: heeft u er nog zin in eigenlijk? Kan Nederland u eigenlijk wel wat schelen, u zit zo vaak in het buitenland, dan wel ergens in de lucht?
Hoedanook ik hoop niet dat u achter dat Medaillehuis zit. Want het is bij de joden af wat ze me geflikt hebben. Maar ergens vermoed ik dat U er wel mee te maken heeft. Dat het een promotie campagne van U of anders Uw moeder betreft. Wie anders zou in een begeleidend schrijven durven te reppen van: ’Het ontwerp toont WA als visionaire koning.’ Het zou kunnen dat we die toestand gaan bereiken, maar het is toch wel wat voorbarig om er nu al over te spreken.

Handelsgeest heeft u dan wel (moeten we U in de toekomst koopman/koning noemen?) want met de tekst: ‘Een karakter volle en eigen tijdse bronzen kroningsmunt met een diameter van maar liefst 52 mm en een gewicht van 45 gram, een bij voorbaat uniek collectorsitem!’ trok u mij over de streep. Ik ben niet altijd geniaal, ik geef het toe.

Met als gevolg dat ik nu elke maand een andere kroningsmunt mag ontvangen. Ik had ze moeten terugzenden, maar ik heb nog wel meer aan me hoofd, als oplettend schrijver zijnde. Een stroom steeds hoger wordende rekeningen is het gevolg: de teller staat nu op vier munten voor 348,87 euro! Bijna 350 euro voor vier plastic schijfjes met een flinterdun bronslaagje en ook nog uw tronie erop! Ziet er niet uit! Zijn ze soms in de binnenlanden van Afrika of Argentie in elkaar gepruts zijn door negers dan wel indianen? Voor een habbekrats zeker, of gratis voor niks met geld van het Mikrokrediet?!
De eerste munt heb ik keurig betaald, maar voor wat daarna kwam of gaat komen, betaal ik niet! Ik heb er niet om gevraagd, en om eerlijk te zijn om U ook niet!

Mocht ik abuis zijn in deze aanvaard dan mijn excuses.


Een doorgaans nederige,

Willem Jansen

Wednesday, October 14, 2009

Het Complete Handboek voor Schrijvers

Auteur Willem Jansen
Taal Nederlandstalig
ISBN10 902130371X
ISBN13 9789021303710
384 pagina's Hobbirama October 2009


Beschrijving
Het boek waar alle amateur-schrijvers op gewacht hebben; eindelijk is het er. Boordevol informatie over de technieken van het schrijven, voor het eerst op systematische wijze bijeen gebracht. Behandeld worden de beginselen van het schrijven op onder andere papier, waaronder rijst- en wc–papier, karton, schoolborden, gestucte en ongestucte muren, glazen en ramen, en in de lucht.
Aan bod komen het gebruik van kleuren en lettertypen, en de invloed van de composite van letters en woorden op de leesbaar.

Uiteengezet en met tal van voorbeelden toegelicht wordt het schrijven met o.a. potlood, houtskool, spuitbus, conté, diverse pennen zoals vul, graveer, kroontjes en brei, tatoeernaald, beitel, viltstift en pastel, evenals het gebruik van hulpmiddelen als typemachine, tekstverwerker en drilboor. Het boek stimuleert de aspirant-schrijver tot experimenteren en het ontwikkelen van een eigen schrijfstijl. Het bevat daartoe een veelheid van inspirerende voorbeelden van de hand van gerenommeerde schrijvers uit binnen- en buitenland. Een boek vol onschatbare kennis voor al diegenen die een boodschap over willen brengen in woorden.

Uitverkoort breekt door!

From: Willem Jansen
Sent: Wed 10/14/09 9:34 AM
To: vragen@vrttaal.net


Lieve Taalpurist,

Het enorm foute woord uitverkoort is in opkomst! Ik waarschuw u maar even; binnen niet al te lange tijd vrees ik kan het ook in uw Vlaanderen gehoord worden. Het lijkt niet meer te stuiten. En wat erg is, ik zou daar wel eens de aanstichter van kunnen zijn vanwege mijn recent uitgegeven boek met de titel UITVERKOORT.

Dat heb ik uitgedeeld namelijk aan vrienden en bekenden eerst. En nu komt het achter mekaar bij me terug, dat woord, als ik met ze praat, in achterlijke zinnen als:
Jij bent toch maar mooi uitverkoort, hoor.
Uitverkoort worden kun je afdwingen.
Ik ben heel erg uitverkoort dat ik dit mag doen.

Hoe kan ik het ongedaan maken? Moet ik ze gaan slaan als ze het weer gebruiken, mijn boek uit de handel nemen of is het zaad al geschied?
Help me en de Nederlandse taal ook, alsjeblieft! Ik wil niet de geschiedenis in gaan als de kiem van dat woord!

Willem Jansen
Tekster

PS
Als het zou bestaan is het dan wel met een t?

Monday, September 21, 2009

Champagne streek











Waarom breekt de ene champagneboer wel door en de ander niet?

Waarom Mumm, Pieper-Heidsieck, Moet-Chandon wel, maar niet de boertjes Jouet, Jean-Ledere en niet te vergeten Andre Roydel?
Dat gaat nog eeuwen duren voor men daar achter is. Ja, het is wel een beetje te zeggen; het suikergehalte en de terroir zullen wel een rol spelen.
Maar om eerlijk te zijn Exota boerde toch het best van allemaal.

Thursday, September 10, 2009

Agent Sebes

Nee, scouten doe ik niet ik wacht gewoon achter de brievenbus, het valt allemaal zomaar in mijn schoot. Ik ben de grootste literaire agent namelijk van heel Nederland en Belgie incluis. Ik ben de ingang van de Nederlandse literatuur. Evenwel staat daar in de prachtige hal van mijn agentschap waar ik directeur van ben, ook een grote blauwe container, want 90% is rotzooi, ach ja het kan ook 91% zijn daar wil ik van afwezen. Kijk hier ben ik net bezig met het opruimen van dikke shit.
Het meeste hoef je helemaal niet te lezen. Ook manuscripten met een Vlaamse naam lees ik niet, nou vooruit hoogstens zes bladzijden, maar die gaan wel allemaal door. Zo’n naam duidt op buitengewone, exotische hilariteit van de bovenste plank. Uitgevers staan ervoor in de rij, eerst moesten ze perse een noordafrikaan, nu willen ze met alle geweld nen Bels. Liefst een die neuzelt over bollen op de velo. Ach ja, die Ivo Victoria, laten we nou eerlijk zijn.

Wat dat betreft ben ik, Paul Sebes heel erg uitverkoort dat ik dit mag doen; de Nederlandse literatuur vorm en inhoud geven. Maar niet zonder reden natuurlijk. Eigenlijk is het heel normaal dat ik het doe.

Thursday, September 3, 2009

Opzienbarende

From: Willem Jansen
Sent: Thu 9/03/09 8:06 AM
To: @cpnb.nl

Beste meneer R.

Een feestelijke opening van het boekenseizoen; is dat alles waar Manuscripta naar streeft? Ik kan mij voorstellen dat u daar niet veel pers mee trekt, of valt het mee? En de betalers hoe zit het daar mee? Ik hoop dat er een stijgende lijn in zit, maar vrees dat u nog steeds niet boven het aantal bezoekers van een middelgrote provinciale rommelmarkt uitkomt.

Kortom heeft u dit jaar een klapper (of twee?), dan ben ik als vertegenwoordiger van de media wel geïnteresseerd in Manuscripta, zo zeer zelfs dat ik overweeg langs te komen en er ook nog een stukje over schrijven voor een bekend boekenmedium. Voor die oplichter Flora Vos kom ik niet hoor, als dat uw klapper is.

Als ik een voorstel mag doen: Manuscripta zou aandacht kunnen besteden aan de onlangs verschenen racistische novelle Uitverkoort: het meest geruchtmakende boek van 2009 (in Nederland dan) als het niet doodgezwegen werd. Als u dat nou doet, dan komen er ook normale mensen, zoals ik, op uw feestje af.

In afwachting op betere tijden,

Willem Jansen
http://www.willemjansen.eu/

Friday, August 28, 2009

Taalding

From: Willem Ferdinand Jansen
Sent: Thu 8/27/09 2:50 PM
To: info@pauliencornelisse.nl

Geachte Paulien,

Uitverkoort zegt dat je wat? Ik heb het geschreven (een novelle met die titel), en de term is in opkomst sindsdien: ik ben uitverkoort, weet je? Wist je dat? Ik attendeer je, omdat taal echt je ding is, toch, zeg maar?

Het is niet om aan te horen, uitverkoort, nog erger is dat ik er mee begonnen ben. Als ik dat van te voren had geweten, dan had ik de hele tekst gedelete. Dat kan ik nu nog wel doen, maar er zijn ook papieren versies van het boek: Uitverkoort

Als je er een wilt voor je verzameling, zeg het maar. En ach, mischien is het ergens goed voor dat die kreet rond gaat. Alleen een bepaald soort mensen gebruikt het, u weet wel, die je niet bij de naam mag noemen. Door het te gebruiken worden ze nog irritanter, zodat we sneller de tolerantiegrens bereikten.

Groetjes,

Willem, Zoon van Jan

herrangschikken

From: WFJansen
To:: ...@hackers.nl
Subject: opdracht
Date: Thu, 27 Aug 2009 11:38:58 +0000

Geachte ,

Ik mail u voor het volgende; mijn boek staat niet in de toptienlijsten, terwijl dat wel zou moeten. Het is minstens net zo goed, en eigenlijk gewoon beter dan wat er nu in staat. Het betreft het fictie boek Uitverkoort

Kijk maar eens naar de lovende klantenbeoordelingen op bol.com. U zult het toch met me eens zijn: Uitverkoort hoort gewoon een bestseller te zijn, het is datgene wat Nederland nu nodig heeft. Maar het staat helemaal nergens in een toptien, zelfs niet van de Hardense Leesclub, eigenlijk alleen omdat mensen er niet vanaf weten.

Voor u moet het een koud kunstje zijn, om mij te plaatsen op nummer 4 van Ako, en bij Libris op 6. Ook maar bij de NRC op 3. Eens hij daar staat trekt het mensen, want lezers zijn eigenlijk als schapen. Als Uitverkoort uiteindelijk solide op 1 staat (door verkoop) deelt u in de winst.

Het is maar een onschuldig hackje toch? Het gaat niet om het achterhalen van de genetische afwijkingen uit het medisch dossier van ons Koningshuis, of het feit dat Balkenende fraudeerde op de VU, dan wel een ziekte overbracht op zijn schoonmaaksters. Ik hoop dat deze opdracht u aanspreekt, mocht u nog twijfelen dan zal de inhoud van Uitverkoort u wel over de streep trekken, deze is hier te downloaden.

Steeds minder tot schrijven in staat,

Uw Willem Jansen
(techneut-schrijver)

Friday, August 14, 2009

Buurtregisseur brengt weer aangrijpend drama

“Die negers in mijn Bijlmer zijn natuurtalenten, ik hoef maar heel weinig te sturen, ze snappen meteen wat de bedoeling is. Het gaat vaak in een keer goed mis, het zijn echt rascriminelen, hoor. Het is droombaan die ik heb; ik ben de PvdA veel dank verschuldigd.”

Thursday, July 30, 2009

duiding 2

Weledele heer Schliesser,

Ik richt mij tot u omdat u filosoof bent. Ik ben slechts scheikundige moet u weten, mijn kennis reikt niet verder dan de materie. Het zit zo, ik snap iets niet. Ik heb er een boekje, wat zeg ik, boeken vol over geschreven, maar dat heeft niet geholpen. Die hoop heb ik laten varen ondertussen, dat als ik er druk mee doende ben, er langzaam een manuscript mee vul, dat ik dan te weten kom op het einde zo'n beetje, hoe het zit. Dat was enkel toen ik mijn proefschrift schreef, mijn eerste boek, maar dat ging slechts over materie. Nadien schrijf ik over relaties en ook nog eens mensen. Dat leverde me bitter weinig inzicht op, eigenlijk. Sommige zeiden tegen me toen ze me lazen; daar moet je mee door gaan, je kunt schrijven. Terwijl ik niets verduidelijkte, nergens licht bracht, niets en niemand tot heil was. Nou ja wat maakt het uit dacht ik, ik zat toen in geldnood, ookal geeft het geen antwoorden, er is wel vraag naar, dus verdween het allemaal mooi ingekaft in winkels. En vandaar uit naar talloze lezers. Kwam ik er geestelijk/intellectueel geen steek mee verder, het schrijven leverde wel mooie inkomsten op. Enkel daar ben ik mijn lezers dankbaar voor, niet voor hun mooie, lovende woorden. Ik kan het weten; die slaan helemaal nergens op. En weet u nu ik hier ben, wat wil ik nou eigenlijk vragen, waarom schrijf ik u? Wat wil ik weten? Kunt u mijn gedrag duiden, snapt u iets van schrijvers?
Met hoge achting,
Willem Jansen

PS
Om een indruk te krijgen van mijn kunstjes kan ik u een exemplaar zenden van: UITVERKOORT


Subject: RE: help! Date: Thu, 19 Feb 2009 15:22:30 +0100 From: E.Schliesser

Heer Jansen,
Er zijn zoveel filosofen in Nederland! Waarom schrijft u mij in het bijzonder? U mag best een beetje trots zijn dat uw schrijven veel inkomsten oplevert! Ik weet van een aantal van mijn schrijvers-vrienden dat dit (in Nederland) zeer ongewoon is. Ik zie uit naar een exemplaar van Uitverkoort.
Waarom wilt u juist die delen en niet uw andere boeken? Misschien kan ik na lezing ervan u helpen u eigen vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Eric Schliesser*VENI Research Fellow (2005-9)


Beste heer Schliesser,

U bent uitverkoren laten we het zo zeggen. De keuze voor Leiden lijkt me logisch, voor u is misschien iets minder duidelijk. Dat weet ik dus ook niet, en misschien heeft u gelijk, moet ik meer filosofen aan gaan schrijven. Maar eigenlijk is het allemaal lastig vallen. En wie ben ik nou eigenlijk? Wat maakt het uit dat ik weet waarom ik schrijf? Maar ik zit er wel mee.
Mocht u een betere filosoof weten, dan hou ik me aanbevolen.Maar niet die vage Verbruggen of die puber Haring hoor, nee wel een echte filosoof. Dat neemt niet weg dat ik heel blij met u ben, want u weet altijd nog meer dan ik. Van Uitverkoort heb ik binnen handbereik een exemplaar liggen, vandaar en hij gaat er aan komen. Ondertussen schrijf ik maar verder, want dat wordt van me verwacht.

Willem Jansen


Subject: RE: help! Date: Thu, 19 Feb 2009 16:09:29 +0100 From: E. Schliesser

Waarde Heer Jansen,
Ik ben verbaasd dat ik u zo makkelijk blij kan maken. Ik zou niet weten waarom u denkt dat ik meer weet dan u. Mijn collega, -- , meent een echte filosoof te zijn. (Misschien zinspeelt u ook op de titel van een van zijn boeken?) Hij is beslist een betere filosoof dan Haring of Verbruggen. Zijn hele aanpak is ook, denk ik, juist gericht om u te helpen uw eigen vragen te beantwoorden.
Met vriendelijke groet.
Eric Schliesser*
VENI Research Fellow (2005-9)



Eric,

Als u denkt dat hij een beter antwoord kan geven, dan mag u hem uw exemplaar geven. Liever van u of die ander heb ik het antwoord, ik moet mijn eigen vragen niet beantwoorden, dat heb ik al zo vaak gedaan en ik had het meestal fout. Ik heb slecht zicht op mijn eigen leven, dat weet ik nou wel. Iedereen trouwens.

Willem



Subject: RE: help! Date: Thu, 19 Feb 2009 19:27:03 +0100 From: E.Schliesser

Beste Willem,

Ik zie uit naar uw exemplaar. Heeft u er ooit aan gedacht om Arnon Grunberg hierover te schrijven? Hij is een echte zielen-arts.
Met vriendelijke groet,
Eric Schliesser*
VENI Research Fellow (2005-9)


Is Grunberg een shrink? Heeft u contact met hem? nee laat ik hem maar niet lastig vallen met mijn probleempjes, hij heeft wel wat beters te doen, denk ik, toch, niet? Sowieso zou ik niet durven hem te schrijven; ik verstar al bij de gedachte, komt geen goeie zin meer uit me kop. Het idee dat hij het te lezen krijgt, werkt heel verlammend. Enfin boek kan er zijn als de TNT niet bezuinigd heeft ondertussen.

duiding

Weledele mevrouw Hagenbeek,

Ik richt mij tot u omdat u filosoof bent. Ik ben slechts scheikundige moet u weten, mijn kennis reikt niet verder dan de materie. Het zit zo, ik snap iets niet. Ik heb er een boekje, wat zeg ik, boeken vol over geschreven, maar dat heeft niet geholpen. Die hoop heb ik laten varen ondertussen, dat als ik er druk mee doende ben, er langzaam een manuscript mee vul, dat ik dan te weten kom op het einde zo'n beetje, hoe het zit.

Dat was enkel toen ik mijn proefschrift schreef, mijn eerste boek, maar dat ging slechts over materie. Nadien schrijf ik over relaties en ook nog eens mensen. Dat leverde me bitter weinig inzicht op, eigenlijk. Sommige zeiden tegen me toen ze me lazen; daar moet je mee door gaan, je kunt schrijven. Terwijl ik niets verduidelijkte, nergens licht bracht, niets en niemand tot heil was.

Nou ja, wat maakt het uit dacht ik, ik zat toen in geldnood, ookal geeft het geen antwoorden, er is wel vraag naar, dus verdween het allemaal mooi ingekaft in winkels. En vandaar uit naar talloze lezers. Kwam ik er geestelijk/intellectueel geen steek mee verder, het schrijven leverde wel mooie inkomsten op.

Enkel daar ben ik mijn lezers dankbaar voor, niet voor hun mooie, lovende woorden. Ik kan het weten; die slaan helemaal nergens op.

En weet u nu ik hier ben, wat wil ik nou eigenlijk vragen, waarom schrijf ik u? Wat wil ik weten? Kunt u mijn gedrag duiden, snapt u iets van schrijvers?
Met hoge achting,
Willem Jansen

PS
Nee u bent niet de enige bij wie ik om hulp aanklop, er is hoge nood namelijk, moet u weten, en daarbij als ik maar bij een om raad vraag, hoe weet ik dan dat dat wat ik te horen krijg juist is?

Om een indruk te krijgen van mijn kunstjes kan ik u een exemplaar zenden van: UITVERKOORT


Date: Thu, 19 Feb 2009 16:32:50 +0100
Subject: Re: hulp!

heer Jansen,

Ik ben blij om in u ps te lezen dat u ook anderen benaderd, want ikzelf kan er weinig mee - ik studeer geen psychologie. Ik hoop voor u dat u voor essentiele zaken vrienden hebt om mee te spreken. Ik wens u veel succes in uw zoektocht.

met vriendelijke groet,
Sharon Hagenbeek
http://www.sharonhagenbeek.nl/


Beste mevrouw Hagenbeek,

Ik heb al een psycholoog, of sinds kort niet meer, ik werd geen steek wijzer van hem, en al die anderen ook niet. Het wordt tijd voor een andere boeg. Mijn vrienden zie ik enkel in cafees, ik geloof eigenlijk dat het geen vrienden zijn, bedenk ik nu. Nou, u hoeft niet mee te werken, maar het zou wel een extra dimensie aan mijn zoektocht geven. Ik heb een andere filosoof inmiddels bereid gevonden. Hij gaat Uitverkoort lezen.

Weet u wat hij me aanraadde? Om mijn probleem aan Grunberg voor te leggen!
He, dacht ik toen, waarom aan hem? Is ie shrink ofzo, naast krullejood?
Ik krijg nog antwoord van hem, of niet (die andere filosoof). Ik ga A. Grunberg niet aanschrijven hoor, voor je het weet stopt hij mij in een van zijn boekjes.
Doei,
Willem

secretariaat@dutch-media.nl

Geachte mensen,

Ik overweeg door jullie uitgegeven te willen worden. Zijn jullie daar blij mee? Voor ik aan al die moeite ga beginnen van opsturen, kwijt, nog een keer opsturen, komt u eens langs, nagelbijten, en dan een afwijzing natuurlijk; moet ik verder gaan dan overwegen? Heeft het zin bij jullie aan te kloppen voor onderdak? Ik zou ergens denken van wel, of is alles (dat u een dynamisch en innovatief uitgeefhuis bent) slechts zoals altijd en eeuwig facade?

Oja het gaat om uw onderuitgeverij Lebowski, die oa de boeken van de krullejood op de wereld brengt.

Hoogachtend,

Willem Jansen
http://www.willemjansen.eu/

recent bekend van:
Uitverkoort
http://www.bol.com/nl/p/boeken/uitverkoort/1001004006404120/index.html

gastbijdrage@sargasso.nl

Geachte lezers en bloggers ook,

In deze gastbijdrage ga ik mijn boek promoten. Omdat u het ook druk heeft met zelfpromotie, zal ik het kort houden.

Iedereen heeft het erover, waarom u dan niet:

UITVERKOORT

Beschrijving
Hoofdpersoon A wil schrijver worden, zoals velen in Nederland. Na talloze afwijzingsbrieven van uitgevers besluit A uit wanhoop een opzienbarend boek vol taboes te gaan schrijven, dat in zal slaan als een bom. Een joodse huishoudwinkelketeneigenaar ziet er wel wat in en helpt A financieel. Als de zakenman in een van zijn winkels, op laffe wijze wordt vermoord, is A radeloos. Hoe moet het verder met zijn schrijverschap en het land?


Als u er over mee wilt praten; het heeft minder dan 100 pagina's, dus dat moet te doen zijn, toch?
Helpt de wijze waarom de getinten problematiek in dit literair pamflet wordt aangesneden de maatschappij als geheel of deels verder? Nee natuurlijk niet, moet dat dan? Dat doet dat gemekker van Greetje Mak en dat gepiel van Zwagerman toch ook niet?

Hoogachtend,

Willem Jansen

Overigens: 'Ik rem niet voor zwartjes.' en besef goed: Darwin heeft nooit bestaan, God wel!

primeur voor de HP

Geachte Jan (Dijkgraaf),

Als ik op moet rotten zeg je het wel, he? Ik gooi het ook even hier naar binnen. Kijk ik ben natuurlijk niemand, daarom veel dank dat je me accepteerde in je linknetwerk. Of was het een vergissing?

Nu ik je toch tref, mag ik je attenderen op een leuk boekje? UITVERKOORT

Toevallig heb ik het geschreven dus ik weet er alles van. Eindelijk wat nieuws in de Nedlit. Dus is het met moeite op de markt gekomen, dat snap je. Lezers moeten met schaamte bekennen dat ze UITVERKOORT prachtig vinden, Selexyz heeft het ondanks de inhoud (er is nog hoop) in de winkels gelegd; oa Donner en Passage.

HP kan eindelijk weer eens de eerste zijn, met een recensie over Uitverkoort, voorop lopen, laten zien dat ze er boven op zitten, of wil je dat niet? Theo van Gogh, die zou een column aan Uitverkoort besteed hebben in de Metro, u weet wel. Zoals hij ook van plan was aangaande Beste Sadik, maar het mocht niet zo zijn. Vond u dat niet goed toen? Of lag het aan die mossel?

Nou ja, als u tijd heeft natuurlijk,

Willem Jansen

Goed interview met Saskia Noort!

Geachte Luc (Wierts),

Kom ik nog door je spamfilter? Wanneer is mijn Uitverkoort eens aan de beurt?
Je kunt het niet blijven negeren natuurlijk. Of mag het niet van de Metro redactie? Inhakend op het (zwarte) gekrakeel over het boek van die negrofiel Vuijsje zou je er prima aandacht aan kunnen besteden.

Uitverkoort gaat over een amateur schrijver die na talloze Past niet in ons fonts uit arremoede om op te vallen overgaat tot het schrijven van de verhalenbundel Racisme goed voor u. Een (joodse natuurlijk) handelaar/ondernemer wil wel betalen om het uit te geven en in zijn huishoudwinkels (omdat daar vrouwen komen die nog lezen) te leggen, maar hij wordt vermoord (door een getinte uiteraard) in de winkel waar het allemaal begon. Die moord maakt de blanke inwoners van het ingeslapen VOC stadje wakker; eindelijk realiseren ze zich dat ze bezet zijn. Het is hoog tijd dat ze er wat aan gaan doen.

Luc wordt ook eens wakker en durf eens wat!

Willem Jansen

PS
Jammer dat je niet wat dieper op haar trauma in ging.

Geachte Susan,

Ik zag u gisteren op AT5, ja daar kom ik normaal nooit, maar door u bleef ik er hangen. Jammer dat u ondervraagd werd door een apelelijke jodin. Gelukkig kwam u ruim in beeld; ik kon mijn ogen niet van uw decollete afhouden. Toen ik mij handmatig weer tot zinnen had gebracht, bedacht ik dat ik u, eind vorig jaar alweer, toen ik wachtte op het einde, mijn novelle Uitverkoort (met die esthetisch fraaie voorkant, nee niet zo mooi als de uwe) had gestuurd. Ik ging er niet vanuit dat u er aandacht aan zou besteden. Maar toch zou ik wel graag weten wat u er van vindt, helemaal omdat u in Goede Morgen Nederland zit, of doet u dat niet meer, omdat vroeg opstaan maar rimpels geeft? Maar u zult het ook wel niet gelezen hebben.

De hoeveelste zeurpiet ben ik nu al? Heeft u er niet genoeg van onderhand, die eindeloze stroom van wannabe schrijvers, die bedelen om een goed woordje? Nou ja dat is niet helemaal waar, want ik ben al schrijver: Uitverkoort ligt bij Selexyz.
Hero Brinkman vond het een heel goed boek. Nu u nog, ik wil wel langskomen om het voor te lezen, vooral als u in bed ligt, hoewel het heeft maar 94 blz.

Ga zo door Susan, serieus, ik ben een fan van u, of u me nou leest of niet.

Groetjes,

Willem Jansen
schrijver/scheikundige
http://www.willemjansen.eu/

Monday, July 27, 2009

Wegsnijden

Een pakketje zonder de publieke zenders heeft u dat niet voor me?Ik kijk er nooit meer naar. Toch nog veel te vaak struikel ik er over bij het rondzappen. Die paar flitsen worden me nu ook te veel. Hou ze maar die egolomane presentatoren, naargeestige decors op zomeravonden, maloten met zeldzame aandoeningen aan de kop vooral, waar je normaal nooit van hoort, en die stotterende nieuwslezer. Snijdt ze weg, uit mijn pakket! Ik wil er helemaal niets meer van vernemen.

Schuur te koop

Westerbork barak met originele details, ideaal voor schuurconversie, voorzien van douches.

Thursday, July 16, 2009

Brieven van Karst

Karst schreef met de Koningin, althans hij stuurde er vele brieven naar toe. Het Kabinet der Koningin wilde ze vernietigen, maar een, nu ontslagen, medewerker vond dat zonde.

De machinaties en dreigementen van het Kabinet der Koningin, de brieven zelf en ook nog eens de schokkende antwoorden van de Koningin; binnenkort te lezen in weer een geruchtmakende publicatie van Gigaboek.


ISBN 978908548 1225:
Brieven aan de Koningin, door Karst T.
Verschijningsdatum: april 2010

Monday, February 2, 2009

AFTH is moei

Volgens de aankonding van nieuwste Tzum op 28 januari heeft AFTH last van een burn-out.

Dit is wel oud nieuws, want volgens een bericht in de Stentor van 12 januari dit jaar kon AFTH wegens een burn-out niet komen naar een interview van Deventer Literair in de Schouwburg van Deventer op 18 januari; hij werd vervangen door Gerbrand Bakker.

Enfin, voor wat het waard is. AFTH is dus een aansteller; burn-out hebben we allemaal, daar is gewoon mee te leven. Je moet enkel zorgen dat je net niet te ver opbrand naar overspannen.

Wednesday, January 28, 2009

Ramses Nasr

Ja jezus! Een halve palestijn dichter van mijn vaderland! Dan had ik nog liever Bruinja, ondanks zijn bekrompen opvattingen over de vrijheid van meningsuiting.

Eerst een mummelende Ramses Shaffy nu weer een pruttelende Nasr. Waar moet het naar toe, hoe komen we er vanaf!

Tsead Bruinja denkt dat hij verloren heeft omdat vrouwen die Nasr knap vinden. Die tronie met die lodderogen? Nee daar ligt het niet aan, het is de multicultikliek die hem aan de zetel geholpen heeft.

Thursday, January 22, 2009

Bruinnee!

Tsjead Bruinja wil Dichter van het Vaderland worden. Dit staat op zijn weblog :

"Gisteren bleek Geert Wilders eindelijk vervolgd te kunnen worden voor zijn kwetsende uitlatingen aan het adres van de moslimgemeenschap in ons land. Een goede zaak.
Al ben ik niet gelovig, dat wil niet zeggen dat ik geen respect heb voor het geloof van anderen of voor de waarde van het wonder, al is het maar als literair gegeven."

Nou niet van mijn Vaderland dan! Pleurt op, blijf in Friesland stinken met je pruts gedichies!

Steun de PVV

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=381&Itemid=1

Wednesday, January 14, 2009

Kindje

Als je mensen samenpakt in groeiende steden die niet mogen uitbreiden omdat het platteland heilig is, leeg moet blijven, er enkel koeien en gras op mogen, omdat stinkende groene geitenwollen natuurliefhebbers, die het toevallig voor het zeggen hebben, dat bepaald hebben en je stopt in die steden ook nogeens hordes fokkende onaangepaste getinten die te beroerd zijn Nederlands te leren, die vinden dat ze alles mogen en alles van hen is, en ook nog kakstudenten die het allemaal wel best vinden omdat ze binnen een paar jaar weg zijn, fietsers en scooters niet te vergeten die van mening zijn dat ze overal mogen rijden plus ook die eeuwig zinloos bellende mongolen en ook niet te vergeten enorm hoge stofconcentraties die je longen verzieken door al dat gewriemel.

Vind je het gek dat de jeugd die in die rotzooi opgroeit, zich geregeld te pletter zuipt, dood scheurt, dan wel blowt dan wel neukt, dan wel met vuurwerk smijt, anders hou je het niet vol. Maakt niet uit hoe als je maar even van de wereld bent, weg uit die teringstad.

En het is sociaal psychologisch bezien volkomen normaal dat de inwoners elkaar vanwege al die stank en spanningen van boven op elkaars stinkende lip wonen afentoe als dat zo uitkomt verrot slaan. Met de bedoeling de ander dood te slaan, want dat geeft weer wat ruimte. Niks zinloos geweld het heeft weldegelijk een doel. Of de huid volschelden dat is nog het minste.

Ja dat doe ik dus ook geregeld. Dat lucht enorm op namelijk. Zwart of wit, groot of klein. Liefst zwartjes. Of als een kind zich tot mij wendt in een dacht ik keurig sterrenrestaurant en zonder te vragen mijn servet van tafel trekt en daarbij mijn dure wijn omgooit zodat mijn pak naar de kloten is, en niemand daar wat van zegt, ook de moeder niet. Die komt niet aan rennen en zich verontschuldigen voor het gedrag van haar kindje. Ik hoorde iemand wel een achterlijke naam roepen, maar dat kind reageerde er niet op, nouja daar kon ik het geen ongelijk in geven.

Hoedanook dat stinkende, snotterende kind bleef in mijn buurt staan, terwijl de wijn mijn broek bedierf, dan mag ik toch wel ongelofelijk te keer gaan tegen dat wicht, mij servet terug grissen en het tot huilens toe uitschelden. Rot op!

Toen wel binnen twee tellen stond de producent van dat dreinende snotterende kind naast me.

Wat kon mij het schelen waar ze mee kwam. Dat ze als mama zoveel moeite gedaan had een kindje te krijgen wat ik me goed kon voorstellen want ze was erg lelijk en ‘dan is er zo’n akelige meneer als u die mijn kindje helemaal niet de ruimte geeft die het nodig heeft om goed te kunnen opgroeien. Het is nog een kind, die is nieuwsgierig en wil de boel verkennen,’ probeerde ze ter verdediging.

“Wat mij betreft mag uw oogappeltje op de volgende verkenningstocht onder een tram belanden!”
“Kom maar hoor die boze meneer meent het niet hoor.”
“Ik meen het wel! Of u sodemietert in een gracht, de volgende keer dat u met dat wicht in zo’n achterlijk bakfiets door de stad rijdt. Breng het naar de keuken hier, die weten er wel raad mee.
Het moet gewoon oprotten van mijn tafel en het heeft luizen ook nog. Ziet u dat niet? Het krabt zich gek, vies kind. Zeker op een school vol allochtonen, vol bruine kindjes zal maar zeggen. En die snotneus ook nog, doe er wat aan!
Wat zegt dat kind? Ik versta er niks van, het leert toch wel Nederlands? Helemaal wit is ie niet.

Oprotten! Niet alle mannen zijn lief voor kinderen beseft u dat wel? Sommige mannen willen heel graag een kindje op schoot. Wees blij dat ik een keer dat wicht van u aan het schrikken maak. En geef het een beugel! Bindt het vast! Laat het thuis!"

Synopsis van een leuk boekje

Hoewel hij de zoon is van een Nederlandse moeder heeft Saïd een belachelijke Marokkaanse voornaam, ter herinnering aan de geraffineerde loverboy op wie zij tweeëntwintig jaar geleden verliefd is geweest. Toen bleek dat ze zwanger was vluchtte de verwekker voor het vaderschap en de politie en keerde terug naar het Rifgebergte. Grootgebracht maar niet te handhaven door zijn moeder, van wie de uitgewoonde doos nooit helemaal hersteld is, besluit Saïd zijn vader te gaan zoeken, om te leren hoe je pooier wordt.

Zijn ex-celgenoot Hassan vergezelt hem daarbij. Ze hebben slechts één aanknopingspunt: een illegale condoomwinkel in Fès. Nadat ze die beroofd hebben, begint een queeste in het spoor van de stinkende vader, dat hen van de gekapte cederwouden rond Ifrane via de vervuilde duinen in de woestijn naar de Hoge Atlas voert, waar kasbah's een vergeefse strijd tegen de mocro maffia voeren en langs vele eethuisjes waar ze zich steeds zonder te betalen volproppen. In Marokko blijken de middeleeuwen de boventoon te voeren, de eenentwintigste eeuw is er nog ver weg. De twee vrienden blijken homo’s en delen hun hartstocht uit hun jeugd voor cocaïne. Dat blijkt niet zo eenvoudig: hun neuzen zijn veranderd en de condooms zijn niet voor anaal gebruik bedoeld.

Saïd's zoektocht voert hem steeds meer in de richting van de waanzin, die altijd al in hem sluimerde, wat resulteert in veelvuldig moskee bezoek. Hij bidt er en ligt er geregeld te maffen. Maar er is een storende factor. Hij wordt schizofreen. Terwijl Saïd zich wanhopig probeert te bevrijden van die ander, komen verschillende ingrediënten van het smerige Marokkaanse voedsel steeds minder beheersbaar in zijn darmen tot een apotheose: hij laat een scheet die de beroemdste mocro moskee in een of ander dorp op zijn grondvesten doet schudden. Het is als of hij zijn alter-ego er uit wil persen. De reusachtige boer die daarop volgt is dan voldoende om het bouwwerk ineen te laten storten.

Said is verlost, maar van zijn aars is dan niet veel meer over. Een verhaal over wat er kan gebeuren als je mocro’s vrij laat rondlopen, gelardeerd met schokkende scènes, die de lezer het ergste doet vrezen voor de ontwikkelingen in Nederland.

Aan Propria Cures

Geachte redactie,

Voor het eerst was ik uren bezig met uw blad!
Nee, ik knipte er niet een brief uit voor de minister-president, u weet wel van de partij voor de kristenhonden. Dat zou trouwens niet meevallen, om een beetje dreigbrief uit uw krantje te peuteren, want zoveel alfabetten staan er doorgaans niet in de koppen van een nummer van uw periodiek.

Het gaat om jaargang 85, 1974-1975. Ik trof de 33 nummers op een rommelmarkt aan, op de kraam van een man tegen de 60 jaar oud. Tussen bergen Sekstanten, Spiegels en Waarheden. “20 euro voor de hele jaargang, ik sta er ook in.”
Waar stond hij in?
´In de Propria Cures jaargang 85, daar kijkt u toch naar? In alle nummers!” Ik geloofde er niks van, maar zei toch maar dat ik dat knap vond. En voorzag meteen dat door dit wapenfeit afdingen niet mogelijk was. Dus ik wou doorlopen, mij voornemend de PC’s die ik ontvang zeker niet te gaan bewaren voor later, maar gewoonte getrouw woedend te blijven weggooien, maar hij probeerde mij te lijmen.
“Het is de beroemdste jaargang, vol scheldpartijen, polemieken en gore versjes. Heeft geleid tot vele roemruchte rechtszaken.”
Omdat ik alleen bekend ben met de hedendaagse uitgaven van PC sinds 2005, leek mij dit vrij stug.
“En u staat erin.”
“Ja naast Reve, Komrij, Carmiggelt, Heeresma, Biesheuvel, Spaan, Schippers.”
“Hoe heet u dan?”
“Mark, P.L.L. vd Mark.”

Die naam zei me niets, maar ik ken zoveel Nederlandse schrijvers niet. “OK, ik wil het wel hebben voor 20 euro als u alle nummers signeert.”

Veronderstellend een enorme schat onder mijn arm te hebben, ging ik direct door naar een antiquariaathouder.
“Dat is een heel bijzondere jaargang, is veel vraag naar, mits ongeschonden kan de prijs oplopen tot 1000 euro. Maar in uw geval is het niets meer waard, oud papier is het geworden, door die krabbels. Mark zegt u, nooit van gehoord, nee dat is niet een mij bekende Nederlands schrijver. Ik zit al eeuwen in het vak, nooit tegen gekomen die naam. En een gave complete PC jaargang 85 ook niet! Nu is ie verkloot!

Ik ben toen maar, ondanks de gore lucht die eruit opsteeg, de piskleurigheid van het papier en vooral de verwachting dat het allemaal wel niet te pruimen zou zijn door gedateerdheid, gedreven door nieuwsgierigheid (is PC ooit wat geweest) de nummers gaan lezen. En ik bleef lezen, dat had ik nog niet eerder meegemaakt met uw blad. Nummer na nummer. Kijk zo kan het ook! Waarom toen wel? Luie zwartjes, vieze flikkers, een schele prinses, een censurerende NRC, wrakke bestelbussen en een prutsende hoofdstadburgemeester werden door het slijk gehaald. En met resultaat! Smaadprocessen, kortgedingen, en opzeggingen bij de vleet!
Vierendertig jaar later is alleen het papier beter, hoewel, de toegenomen gladheid maakt het reinigen van de reet haast ondoenlijk.

Minder tekst door kleiner formaat, grotere letters en tweewekelijkse verschijning ipv wekelijkse. Nauwelijks advertenties dan wel annonces, abonnee aantal gezakt van bijna 15000 naar 3400. Veel minder animo om redacteur te worden kijkend naar de correspondentie en het aantal deelnemers aan de wedstrijden. In ’74-‘75 kwam de redactie tijd te kort om de bijdragen te lezen en af te zeiken. De meeste inzenders waren zoals altijd zielig, zonder zelfkennis/kritiek of gewoon gestoord. Maar dat weerhield ze niet te blijven inzenden, zo groot was de aantrekkingskracht van een redacteurzetel toen.

Koploper was P.L.L. vd Mark met 49 afwijzingen, hij werd inderdaad in bijna alle nummers van jaargang 85 negatief gecorrespondeerd. De PC Onthooftprijs 1975 had 60 inzendingen. Meermaals uitstellen van een deadline was toen niet nodig.

Maar veel erger dan dit alles; PC komt niet meer in opspraak, dat is het begin van al uw misère natuurlijk.

Heeft het te maken met uw anschluss in 2005 bij Nieuw Amsterdam? Aan uw financiële lijdensweg is daarmee een einde gekomen, maar is daarmee de lijdensweg voor de lezer pas goed begonnen?

Of bent u stiekem weldegelijk opruiend (wat mij ontgaat), maar geen hond leest PC nog. Daar lijkt het wel op. Dat bijna niemand u nog leest.

Uit de gegevens van Bureau van Vliet die de advertentie verkoop van o.a. alle studentenbladen regelt, kan niet anders afgeleid worden dat PC (2x kleinste studentenblad van Nederland) hoofdzakelijk (3300 st) gratis verspreid wordt onder personeel van de UvA en (oud-) studenten.

Ik heb geen zin meer om me onder het gewetenloze niet-getinte tuig dat zich student noemt te begeven om gade te slaan hoe dat verspreiden in zijn werk gaat, dus ik stel me maar voor dat hieronder verstaan moet worden; dumpen in daarvoor bestemde uitgifte bakken bij kantines, faculteiten en studenten- barakken en hangplekken. Waar ze allemaal na 1-2 weken weer uitgehaald worden door een oud-papier boer (over inefficiëntie gesproken), want PC ziet er niet uit: geen (vlees)kleurtjes! Overigens kapt die er binnenkort mee, omdat het een tyfus werk is voor die nog geen 75 kilo papier.
In beslag name, op last van die kristenwaakhond Balin, daar moet het naar toe en openbare verbranding! Een inhoud waar JPB van over de rooie gaat, galaanval erbij. Hersenbloeding is beter.

Mocht ik er naast zitten (dat er wel een of twee weggenomen worden, en dat het 76 is); het heeft geen enkel belang, want ik heb het niet over de constructie van de metrotunnel onder het grachtenstelsel van A’dam bijvoorbeeld. Was ik daar maar mee belast, nou dan ging dat dus prachtig gruwelijk en terecht mis. Waarom val ik u slechts eigenlijk lastig?

Volgens datzelfde Bureau van Vliet zijn er 100 betalende (echte) abonnees. Ik ben zo’n sukkel dus. Het lijkt mij, omdat ze er zelf voor moeten dokken, dat die nog wel de moeite nemen om er tenminste doorheen te bladeren. Maar dan nog!
Al zou u tekeer gaan tegen alle getinten en gezindten, tegen mossels en andere zwakzinnigen; geen (kristen)hond die het zou merken!

Bureau van Vliet beweert nochtans dat vooral de media wereld de ontwikkeling van PC nauwlettend in de gaten houdt. PC zit in een knipselkrant denk ik dan, maar welke kon ik niet achterhalen.

Het ligt niet aan de tijden, bij mijn weten is Nederland niet eindelijk veranderd in Utopia. Integendeel. Utopia is willens en wetens verlaten in de jaren 60-70 en sinds ´74-´75 zijn we niet op onze schreden gekeerd:

We tolereren weer een dementerende koningin, we worden weer zoetgehouden met een schijnprobleem (oliecrisis, broeikasteffect), de hersenlozen lopen weer blind achter een fascisme aan (islamisme ipv lenin/marxisme), de hordes stelende getinten zijn alleen maar groter geworden en hebben versterking gekregen van Oostblok bendes. Anti-autoritair opvoeden leidt nog steeds tot ontspoorde jeugd.. De enige positieve ontwikkeling is dat de intolerantie is toegenomen. En dat het besef door dringt dat zinloos geweld ook tegen getinten mag worden gebruikt.

Of ligt het wel aan de tijden? De dood van van Gogh zal uw burelen niet onberoerd hebben gelaten. De Metro hield tijden zijn columnplek leeg. Ik heb ze allemaal; die witte plekken. Elke dag met de trein ga ik dus.
Overigens waarom maakt u zich zo druk over die paar zwartlezers? Dat gaat maar om een paar duizend euro maximaal.

Nu ik toch op dit spoor zit: als ik u afsluitend een advies mag geven, hoe u PC in een klap weer berucht kunt maken:
In plaats van PC te laten verrotten in die uitgifte bakken die nooit opengaan, omdat die domme studenten te lui zijn om te lezen; deel PC gratis uit aan forensen. Op station Sloterdijk dus. Treinreizigers lezen wel, en zijn onderhand die shit in de Pers, de Metro, etc. etc., kotszat. Al die gesubsidieerde tering hoofddoekjes die ze daarin moeten aanschouwen. En het geblaat dat het zo goed gaat in dit land.

PC moet dan wel aansluiten bij de werkelijkheid, eindelijk bol staan met wat iedereen al weet, de mensen met de neus in de shit drukken. Lees maar, het is waar!
Enige artikel suggesties stel ik u gratis ter beschikking:

- 4 miljoen ongeregistreerden in Randstad; Nederland heeft 20 miljoen inwoners
- Hersenen wietrokers en mocro’s gatenkaas
- Voorvaderen Balkenende wreedste slavenhandelaren
- Silicosis doodsoorzaak 2 in grote steden, na Antillianen
- Op drie: moslimtrut in doorkijk boerka
- Top tien veelplegers (met actie foto’s)
- Schelden helpt; Top 10 effectieve scheldwoorden tegen mocro’s en kristenhonden
- Cohen sloeg eega in rolstoel
- Topergernis hondeschijt verdrongen door zweetlucht moslima’s
- Foto’s van Hirsch Balin’s bezoek aan zijn bruine neefjes in Thailand


Desgewenst wil ik u wel helpen. Nee, niet met uitdelen, dat durf ik niet.

Uw mekkerende,

Willem Jansen

Geenocide

Halfwerk is zo irritant. Dat eeuwige geëpileerd van vrouwen van hun wenkbrauwen, haal ze toch helemaal weg! En borstamputaties, altijd maar een, die andere kan er dan ook wel af hoor.
Je doet toch ook niet 1 oksel, of 1 schoen aan. Of alleen de onderste helft van je huis nieuw in de verf . Of alleen de bovenste rij tanden, of alleen Paris als de andere Hilton er naast ligt. Waarom sterft het toch van de voorbeelden van halfbakken werk?

De Luftwaffe die wel Rotterdam, maar niet ook even Amsterdam platgooide.
Karadzic die een heel moslimdorp kon uitroeien; laat hij enkel de mannen en jongens doden. Alleen daarom al moet hij berecht worden, want nu zitten we opgescheept met nabestaanden, die generaties lang zullen krijsen dat het een schande is dat de Nederlandse militairen niet ingrepen en dat ze meer geld moeten hebben om het leed te verzachten. Een schande is het inderdaad dat die soldaten stonden toe te kijken; het Bosnisch-Servische leger er niet even op attendeerden dat ze de helft van de inwoners vergaten.

Enkel een vakantiehuis voor Alexander en Maxitrut in Mozambique. Waarom geen paleis? En deporteer de hele Koninklijke familie er naar toe! Zonder bewaking, dan kunnen die negers ook eens van oranjepoesjes genieten. Gun die ook de marmot van Mabel.

De ouders van kristenhond Hirsch Ballin die voor een quasi modo gingen, maar waar is de bochel dan? Van de PvdA verwacht je niet anders dan half werk. Maar als het om de levering van kopstukken gaat, dan lukt het opeens wel. Dan gaan ze toch echt voor hele mongolen als Melkert en Vogelaar.

Ik sleep Van Gogh er niet bij, dat is zo flauw. De schilder dus. En Cohen ook maar niet. Ach, wat maakt het uit; het schijnt dat hij zijn vrouw ooit dood wou hebben, maar hij sloeg haar enkel in een rolstoel. Binnenkort kom ik met de bron. Echt.