Wednesday, November 18, 2009

Projectvoorstel voor LiteraPodium

LiteraPodium is een podium voor het uitwisselen van gedachten, meningen, idee├źn en suggesties om met elkaar in gesprek te komen over literatuur. Wat zijn de kansen en bedreigingen? Blijft literatuur zoals we het nu kennen bestaan of kwijnt het weg?

LiteraPodium is een initiatief van de onafhankelijke Commissie Maatschappelijke Dialoog Literatuur. Deze Commissie is op 31 maart 2009 ingesteld om de maatschappelijke meningsvorming over literatuur te stimuleren. Het debat over literatuur wordt al vele jaren gevoerd, maar vooral in kleine kring. De beoogde maatschappelijke dialoog moet antwoord geven op de vraag hoe de samenleving staat ten opzichte van deze kunstvorm en hoe we om moeten gaan met maatschappelijke en ethische gevolgen. Is literatuur zoals die nu geproduceerd wordt nog wel toelaatbaar in deze verwarrende tijden?

De maatschappelijke dialoog over literatuur moet resulteren in de Maatschappelijke Agenda Literatuur die de CieMDL op basis van de uitkomsten van de dialoog zal opstellen. De rapportage bevat de bevindingen van de gevoerde maatschappelijke dialoog over literatuur. De CieMDL neemt ook relevante uitkomsten van andere maatschappelijke dialogen rond literatuurgerelateerde onderwerpen in haar rapportage op. De CieMDL zal de verkregen inzichten ook afzetten tegen de maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving mee kampt.


Geachte Willem III Jansen,

De Commissie Maatschappelijke Dialoog Literatuur heeft in haar eerste oproep voor voorstellen die bijdragen aan de Maatschappelijke Dialoog Literatuur 73 voorstellen beoordeeld op basis van de criteria zoals vermeld in het oproepdocument. Op grond van het beschikbare budget van €2.5 mln adviseert de Commissie 45 projectvoorstellen (met een totaal gevraagd budget van ongeveer €5 mln) uit te werken tot een volledig projectvoorstel.

De Commissie adviseert u uw voorstel niet uit te werken.

Dit advies is niet bindend, dat wil zeggen dat het u wordt afgeraden uw voorstel verder uit te werken, maar het staat u vrij om dat alsnog te doen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Commissie Maatschappelijke Dialoog Literatuur,

Elisa Bethi

No comments: