Monday, November 30, 2009

Jansen koopt zichzelf in

To: HRM@athenaeum.nl
Subject: Sollicitatie
Date: Tue, 17 Nov 2009 15:33:15 +0000


Geachte mevrouw HRM,

De Amsterdamse Athenaeum Boekhandel, het vlaggenschip van de Nederlandse kwaliteitsboekhandels, zinkt, als ik zo vrij mag zijn. De eerste jaren van Atheneum waren woelig, geheel naar analogie met wat zich in Amsterdam voordeed. Uw boekhandel speelde een vooraanstaande rol in de maatschappelijke discussie, door haar brede en ongecensureerde aanbod. Het lijkt dat die rol is uitgespeeld. Heeft het te maken met het feit dat uw werknemers nog steeds vastgerot zit in oude koeiepaadjes vol multicultie stront (bijna de helft van uw medewerkers is meer dan 10 jaar in dienst)?

Er lijkt redding aan de horizon, althans uw besneden directeur wil het roer omgooien. In zijn visie zal de Atheneum website evolueren naar een internetboekhandel “waar men dagelijks een bezoekje aan brengt, omdat je dag erdoor verrijkt wordt en omdat je er regelmatig boeken en ideeen zult tegenkomen waarvan je nog niet eerder had gehoord.” Alleen jammer dat hij Daan Stoffelsen aan het roer zet.

Dit alles als inleiding tot: Ik, Willem Jansen, niet opgegroeid in Amsterdam, niet opgevoed door PvdA ouders, geen lid van welke groene organisatie dan ook, nooit op een Montesori school geweest, niet opgeleid aan een Amsterdamse Universiteit en als jarenlang aspirerend schrijver bekend met veel Nederlandse schrijvers (met name de onbekende), ben de ideaalste

Inkoper literaire fictie en non-fictie (m)

die u zich wensen kunt om uw boekhandel nieuw leven in te blazen en tevens het stof er uit. Ik zal inkopen waar Atheneum geen weet van heeft, maar waar wel een markt voor is, zodat de kassa’s massaal zullen rinkelen, tot doofwordens aan toe. Opdat Atheneum onafhankelijk zal blijven, niet zal op gaan in een log convooi, zoals, om maar wat te noemen, SLXYZ, dan wel Bruna of AKO.

Desgewenst ben ik enorm bereid u mondeling te woord te staan in deze (gebruikt u dan wel CK-One?) en dan tevens zal ik even voorlezen uit UITVERKOORT, om u een idee te geven van de boeken die ik in gedachte heb.

Hoogachtend,

Willem Jansen

Friday, November 20, 2009

Dat is twee

Er is een nieuw literair agentschap in Nederland, beter er is nog een literair agentschap. Sebes en van Gelderen zijn van hun monopolie positie af! Overigens wie is toch die van Gelderen. Je komt er op de site van Sebes & van Gelderen niet achter. Nergens een verwijzing of een fotootje. Alle aandacht gaat naar de koorballetjes Sebes en zijn assistent Bisseling. Enfin in arremoede Oscar maar gemaild; het is Caroline zei hij mij.
Zij is van Carvang BV: Caroline van Gelderen Literairy Agency, inmiddels gefuseerd denk ik met die van Paul Sebes. Enfin wat maken ze het me weer moeilijk! Om terug te komen op het heugelijke feit dat het Nederlandse literatuurlandschap er eindelijk een agent bij heeft. Die is stiekem bijna begonnen, en daarom zet ik die even hiero enorm in de schijnwerpers, het gaat om:

MO Literairy services.Prachtige site, dat zit al goed!
Monique Oosterhof werkte bij Caroline van Gelderen Literary Agency en is in 2008 voor zich zelf begonnen. Ik wens haar veel succes. Misschien stuur ik wel een manuscriptje op.

Mocht ik agenten vergeten zijn, ik kan ook niet alles bijhouden, en overigens valt u dan echt niet genoeg op.

Wednesday, November 18, 2009

Projectvoorstel voor LiteraPodium

LiteraPodium is een podium voor het uitwisselen van gedachten, meningen, ideeën en suggesties om met elkaar in gesprek te komen over literatuur. Wat zijn de kansen en bedreigingen? Blijft literatuur zoals we het nu kennen bestaan of kwijnt het weg?

LiteraPodium is een initiatief van de onafhankelijke Commissie Maatschappelijke Dialoog Literatuur. Deze Commissie is op 31 maart 2009 ingesteld om de maatschappelijke meningsvorming over literatuur te stimuleren. Het debat over literatuur wordt al vele jaren gevoerd, maar vooral in kleine kring. De beoogde maatschappelijke dialoog moet antwoord geven op de vraag hoe de samenleving staat ten opzichte van deze kunstvorm en hoe we om moeten gaan met maatschappelijke en ethische gevolgen. Is literatuur zoals die nu geproduceerd wordt nog wel toelaatbaar in deze verwarrende tijden?

De maatschappelijke dialoog over literatuur moet resulteren in de Maatschappelijke Agenda Literatuur die de CieMDL op basis van de uitkomsten van de dialoog zal opstellen. De rapportage bevat de bevindingen van de gevoerde maatschappelijke dialoog over literatuur. De CieMDL neemt ook relevante uitkomsten van andere maatschappelijke dialogen rond literatuurgerelateerde onderwerpen in haar rapportage op. De CieMDL zal de verkregen inzichten ook afzetten tegen de maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving mee kampt.


Geachte Willem III Jansen,

De Commissie Maatschappelijke Dialoog Literatuur heeft in haar eerste oproep voor voorstellen die bijdragen aan de Maatschappelijke Dialoog Literatuur 73 voorstellen beoordeeld op basis van de criteria zoals vermeld in het oproepdocument. Op grond van het beschikbare budget van €2.5 mln adviseert de Commissie 45 projectvoorstellen (met een totaal gevraagd budget van ongeveer €5 mln) uit te werken tot een volledig projectvoorstel.

De Commissie adviseert u uw voorstel niet uit te werken.

Dit advies is niet bindend, dat wil zeggen dat het u wordt afgeraden uw voorstel verder uit te werken, maar het staat u vrij om dat alsnog te doen.

Met vriendelijke groet,

Namens de Commissie Maatschappelijke Dialoog Literatuur,

Elisa Bethi

Wednesday, November 11, 2009

Centraal Boekhuis

From: Willem Jansen
To: vacature@centraal.boekhuis.nl
Subject: Sollicitatie/Personeel & Organisatie/Personeelsmanagers
Date: Wed, 11 Nov 2009 15:09:50 +0100


Beste Dave of Lieve Stefanie,

Ik ben een leergierige harde werker, bereid om in ploegendienst te werken en zit vol met affiniteit en iniatieven. Kortom u moet mij hebben voor het verzamelen van orderpicklijsten en het sorteren en groeperen van zendingen van boeken. Ik mag barsten als het niet waar is; er is geen betere. En wat de Nederlandse taal betreft; wees gerust ik ben niet weer zo’n luie, onverstaanbare donkerino, nee niks, als blanke spreek ik het perfect, en wat schrijven betreft nou dat is natuurlijk gewoon onovertrefbaar fantastisch.
Mag ik u in deze wijzen op Uitverkoort dat in uw hemelse boekenparadijs ligt, ergens onder het stof. Ga er maar een halen, Dave, voor Stefanie ook een. Lees dat nou eens, dat kan toch niet beter? Dat zou toch in elke boekenwinkel moeten prijken? Heus u heeft een goeie aan dat boek en mij, ik kom morgen wel even langs, Stefanie, dan kunnen we over je details praten.

Groetjes van

Willem, Jansen ook

Tuesday, November 3, 2009

Racistische Chicklit

De Poorten van de Hel


Achterflap

Op een dag verandert alles in het leven van Chantal. Op weg naar een sollicitatie valt voor haar neus een hoofddoekje flauw in de trein. Wat moet ze doen. Iedereen laat het links liggen, ook de conducteur waagt zich er niet aan. Chantal kan het niet over haar hart verkrijgen om haar te laten liggen. Op een bankje op het perron, komt Chantal er achter dat Fátima gewoon kan praten. Een vriendschap is geboren, die zover gaat dat Chantal zich wil bekeren tot de islam. Nieuwsgierig als ze is loopt ze op het pad naar Allah. Haar familie en vrienden begrijpen er niets van, beginnen zich er mee te bemoeien dat ze het niet moet doen. Maar ze is als betoverd, luistert naar niemand meer. Chantal helpt Fátima waar ze kan. Ook met het aanvragen van uitkeringen voor de familie van Fátima, in heel Europa en Marokko. Zo komt ze in contact met Hans een uitkeringsconsulent, een simpele jongen, maar die wel in prachtige woorden Chantals ziel weet te raken en haar aan het twijfelen brengt. Hoe kan hij zo mooi spreken, waar heeft hij dat geleerd? Maar de neefjes van Fatima ontvoeren Hans, omdat hij niet wil mee werken aan het verstrekken van de uitkeringen. Zal Chantal Hans nog levend zien en zal ze dan bij zinnen komen, of is Hans ook niet te vertrouwen, is het een Christenhond?Fragment

“Chantal had niets tegen godsdiensten, als iemand ergens in wou geloven ok, maar om dat nu zo onder haar neus te moeten wrijven. Letterlijk want dit hoofddoekje stonk, ze had dat wel eens gehoord dat dat vaak het geval was, ze kon nu constateren dat nog klopte ook. Waarom ging deze gelovige nu net tegenover haar zitten, rondom was alles leeg? Ze zocht toch geen contact ofzo? En waarom stond er net een raam achter de ongenode gast open? Chantal vermoedde dat ze zweette, wat niet zo gek was met het warme weer, en dat de tocht zweetdamp precies haar kant op blies.
Straks zou het hoofddoekje waarschijnlijk ook nog haar mond gaan open doen, en Chantal zou er dan geen woord van verstaan natuurlijk, en dan nog die lucht er bij. Het werd Chantal te veel, ze kon het er niet bij hebben, straks had ze die belangrijke sollicitatie, ze was al zo zenuwachtig. Die gelovige gooide alles in de war. Ze stond op, snoof even afkeurende door haar neus en liep de coupe uit.
In het halletje vroeg ze zich af of ze zich niet had aangesteld, gelukkig had niemand het gezien. Nog twee haltes, ze was verlost van het hoofddoekje, maar haar rust was compleet weg. Dat ging zo nooit wat worden, ze zou straks vast weer gaan stotteren, dat kwam altijd terug, die handicap en juist als het erom ging.
Ze was op een klapstoeltje gaan zitten en keek recht de coupe. Nadat ze gecontroleerd had dat haar haar en make-up nog goed zaten, sloot ze even haar ogen in een poging haar rust te hervinden. Ze opende haar ogen al weer snel, stel dat ze in slaap viel!

Wat!? Het hoofddoekje kwam haar kant op! Jezus, wat een irritant mens! Chantal vluchtte verder op zoek naar een conducteur.”