Monday, March 26, 2012

Pensioenfrauderatie

De Pensioenfederatie u weet wel de club die peilsnel vorig jaar is opgericht, als glijmiddel om het door de strot duwen van door o.a. malversaties waardeloos geworden pensioenen bij jarenlang premie betalende werknemers te vergemakkelijken.

In de laatste Elsevier durfde het opperhoofd, Gerard Riemen, ervan te stellen dat: "Er is absoluut niets onoorbaars gebeurd. Iedereeen wist het en schreef er over."

Hier sprak hij over: Het afromen van de vermogens van pensioenfondsen, middels terugstortingen en premievakanties. Zo'n 20 jaar geleden.

Als er nadien weer bijgestort is ok, maar dat gebeurde in veel gevallen natuurlijk niet. Zoals in het geval van een zeker bedrijf Z te Oessem. En zo zijn er nog meer.

"Ouderen draven vaker door dan jeugd." Beweert dezelfde Riemer in dat interview. Bedoelend: de jeugd kun je nog een rad voor de ogen draaien.

Tijd voor een vraagje aan het hoofd PR:


Van: Willem Jansen
Verzonden: maandag 26 maart 2012 10:51
Aan: Gert Kloosterboer
Onderwerp: informatie opvraag

Geachte heer Kloosterboer,

Op grond van de Wet Openbaar Bestuur en de Wet normering Bezoldiging topfunctionarissen Semi-Publieke Sector vraag ik u bij deze de volgende informatie:
Salaris inclusief bonussen en pensioenpremies van de heer Gerard Riemer en andere topfunctionarissen van uw federatie.

Met vriendelijke groet,
Wilelm Jansen


Zowaar snel antwoord, maar natuurlijk niet waar je op wacht:


From: Kloosterboer@pensioenfederatie.nl
To: Willem Jansen
Subject: RE: informatie opvraag
Date: Mon, 26 Mar 2012 13:21:08 +0000

Geachte heer Jansen,

Ik neem aan dat u de heer Gerard Riemen bedoelt, de algemeen directeur van de Pensioenfederatie. In dat geval kan ik u melden dat de door u aangehaalde wet niet op hem/onze organisatie van toepassing is.

Wel kan ik u (wellicht ter geruststelling) melden dat alle salarissen bij ons beduidend onder de Balkenendenorm liggen.

Met vriendelijke groet,

Gert Kloosterboer
Pensioenfederatie


Ik heb er geen zin meer in. Pensioenfondsen en daarbij de Pensioenfederatie behoren niet tot de semi-publieke sector? Draagt de overheid niet bij aan het ABP soms?

Op velerlei verzoek: Beste Sadik II

In 2004 deed ik een onderzoekje naar de vaderlandsliefde van Nederlanders die er toe deden, columnisten, politici, opiniemakers.

Ik deed me voor als  Sadik Khamsa die al mailend raad en steun zocht voor het schrijven van zijn boek (Oproer) waarin hij de ondergang van Nederland veroorzaakt door een ondergronds leger van mislukte inburgeraars beschrijft.

Dit antwoordde de toen nog harige Diederik Samsom aan Sadik:

Van: Samson, D.M.
Verzonden: donderdag 15 januari 2004 10.08:44
Aan: "sadik khamsa"
Onderwerp: Re: Vervolmaking roman

dag sadik,
het lijkt mij een aangrijpend verhaal. Ik kan u echter niet helpen met het uitgeven of verbeteren ervan.

Veel succes,

Diederik Samson
Lid Tweede Kamer PvdA
www.diederiksamsom.nl


Nou ja, als we dan toch bezig zijn; wat voegde Casual Spekman Sadik toen toe?

From:"Hans Spekman"
To: "Sadik Khamsa"
Subject: Re: Roman over
Date: Fri, 5 Mar 2004 21:46:55 +0100

Roman over inburgering

Beste Sadik,
Ik vind het thema van jouw boek is interessant, maar daar heb je weinig aan want ik ben geen uitgever. Als je mijn mening vraagt over censuur. Het lijkt mij niet dat er sprake zal zijn van censuur. Eerder zal het zo zijn dat de uitgevers jouw boek niet goed genoeg vinden of inschatten dat er onvoldoende verkocht worden. Daar moet je je vooral niet laten afschrikken. Er zijn veel grote schrijvers die lang miskent zijn geweest. Mijn advies is dan ook ga door en geef niet op.
Wellicht is het ook goed eens een literaire avond van de SLAU te bezoeken. In de "winkel van sinkel". Want het hebben van contacten kan nooit kwaad.

groet,Hans Spekman


Ook Plasterk antwoordde; achteraf bezien had Sadik ontiegelijk beet toen eigenlijk. En Dijsselbloem en Cohen, maar om eerlijk te zijn Gert Leers ook. Hele hoog in de boom volkstammen adviseerden Sadik vooral door te gaan, alsof er niet net een aanslag in Madrid had plaats gevonden. En god wat had ik weinig te doen op me werk in die tijd. Staat allemaal in:
Beste Sadik

Tuesday, March 20, 2012

Coaching

“Ik zag je gisteren in de supermarkt.”

Buiten werd het vuil opgehaald, een sirene begon te loeien, gevolgd door een wandelaar die naar binnenkeek.

“Welke?”

“De Boer, op het Canadaplein. Heet dat zo? Ik kan het nooit onthouden.”

“Ja, daar was ik. Rond zessen? Was een lange coachdag. Wat gek, ik zag jou niet.”

“Ik zat vast. Kwam niet verder, ik bedoel. Nou ja dan moet ik even.”

“Stil blijven staan? Viel je bijna flauw of zo?”

“Was dat het maar. Niet meer snappen waar je bent, zoiets. Het was er ook zo achterlijk druk”

“Wat zeg je? Misschien moet je meer naar mij kijken in plaats van naar buiten.”

“Dat ik van de wereld was!”

“O, wat raar, en toen ging je maar even stil staan?”

“Ja, bij het vriesvak, eerst ogen dicht. Daarna alles daarin geteld, toen ging het weer. Misschien kwam het door de kou dat kan ook. Ik zag jou voorbij lopen, toen ik weer opkeek."

“Heb je dat wel vaker?”

“Nee, jaren niet meer gehad, komt door die ontslagdreiging denk ik, en weer een verbetertraject. Wanneer is het nou een keer klaar?”

“Je hebt goede stappen gezet, je bent zelf naar mij gegaan, je hebt laten zien dat je van goede wil bent.”

“Nou geheel vrijwillig is dit niet natuurlijk, eigenlijk. En… ”

“Wat wil je zeggen?”

“Nou. De vorige coach had SIOT voor me gevonden. Die vertrouwde ik dus niet.”

“Je zult er geen spijt van krijgen, het is niet alleen voor SIOT, jijzelf hebt er ook baat bij.”

“Zou je denken, kan ik nog verbeterd worden? Wat er stroef liep op mijn werk? Nou niks eigenlijk, maar SIOT denkt daar anders over. Disciplinair gesprek gehad met die apenkop. Over het aanleggen van een aanrechtje in mijn lab. Waar hebben we het over? Hij heeft echt niets te doen, uit verveling gaat hij sarren.”

“Zo moet je dat niet zien, maar wat deed je fout dan?”

“Niks, niet met hem overlegd, geen goedkeuring gevraagd. Hem gepasseerd dus, dat is alles. Ik zou zeggen hem niet lastig gevallen met triviale dingen, werk uit handen genomen, initiatief getoond. Ik ging meteen naar de technische dienst en gaf ze opdracht. Klaar, niet over zeuren, goed gedaan van Voort."

“Hij is eindverantwoordelijk. Je kunt niet zomaar zelf beslissen, hij moet het goedkeuren. En verder het is een spel, speel het nou maar gewoon, dan is hij tevreden en jij houdt je baan.”

“Hij heeft zo’n rotkop en SIOT is geen normaal bedrijf, dat is het.”

“Ja, maar jij werkt daar en je vindt niet zo snel zoals je bent een andere baan. Kijk naar hoe je collega’s met hem omgaan, daar kun je van leren, doe hen na, dan kom je net als zij niet in de problemen.”

“Zou ik autistisch zijn, volgens mij komt het daardoor, en zal het altijd beroerd gaan, met mensen.”

“Jij bent geen autist, zet dat alsjeblieft uit je hoofd, daar kom je niet verder mee. Hoe is het met je tempo, hou je je aan de planning die we samen opgesteld hebben? Als het niet lukt, zorg dan dat je duidelijk kunt aangeven waarom je niet alles af hebt.”

“s Ochtends pak ik meteen die lijst, elke ochtend. Sterker in de bus er naar toe denk ik al na over wat ik moet doen die dag.”

“Goedzo!”

“Maar dan moet ik naar het lab. Of naar die collega. Er zijn overal drempels. Daar heb ik mijn hele leven al last van, ik kom er niet overheen.”

“Gewoon je er toe zetten, dan gaat het uiteindelijk zonder na te denken, helemaal vanzelf.”

“Ik probeer dat al zo lang. Er gaat niks vanzelf bij mij. Toen ik net bij SIOT werkte toen was ik enthousiast, werkte ik nog hard. Tot ik die collega kreeg, die alles van me wou weten. Na mijn instorting was alles anders. Dat is funest voor je hersens, weet je dat, overspannen zijn, brandt van alles onherstelbaar door. Hij heeft nergens last. SIOT zit er vol mee, klootzakken die ondergeschikten naar de rand drijven. Zoals die apenkop.”

“Zo moet je niet over hem praten, ik heb met hem kennisgemaakt; hij is hartstikke aardig. Wat wil je zeggen?

“Nee, laat maar, wat zit je haar leuk trouwens.”

Wednesday, March 14, 2012

Beste Sadik

Ik mailde al met ze in 2004. Of liever Sadik Khamsa deed dat. Die had een manuscript liggen: Oproer. Over een opstand van mislukte inburgeraars tegen de blanke honden in Nederland. Allah zorgt ervoor dat ze overwinnen en de varkens verdrijven. Maar hij kon geen uitgever vinden.
Of Sadik geen raad kon krijgen en wat ze ervan vonden dat uitgevers zijn boek steeds weigerden?. Als hij niets zou horen was dat de wil van Allah.

Plasterk was toen columnist annex moleculair geneticus en Samsom was al Tweede kamerlid, met haar. Waarom mailden ze in godsnaam terug naar die ontspoorde Sadik? Kunnen we er iets van leren; antwoordt al uw mails dan komt u ook aan de top? Wethouder Interculturalisatie in Utrecht, Spekman, deed het ook, en zie waar het toe geleid heeft.

Sadik mailde in 2004 door heel Nederland, ook nadat Theo van Gogh geslacht was. De BVD/AIVD is niet bij hem langs geweest.

O, als u wilt weten wat die PvdA toppers terugmailden; het is te vinden in: Beste Sadik Een retourmail van botchjob Cohen zit er ook bij en van Youp, Paul Schnabel, Ingmar Heytze, Liesbeth Spies, Gerd Leers, Donselaar en nog vele andere betrokken kopstukken in Nederland toen. Overigens kan alleen Frans Bauer de PvdA nog redden.

Tuesday, March 6, 2012

Gespuis op straat

Beste mensen,

Jullie Herbergkrant is ook te koop in Schagen; zag gisteren iets Roemeens (met een hoofddoekje ook nog) er mee staan bij een Deen supermarkt. Nee, niet gekocht, het is toch een krant voor een opvanghuis voor daklozen in Zwolle? Of is jullie verspreidingsgebied ondertussen heel Nederland; dan heb ik een echte kansarme uitgescholden voor profiteur (ze verstond er niets van, overigens).
Als het wel foute boel is, wil ik er wel wat aan doen voor jullie. Antwoordt snel want ondertussen moet ik om die mogelijke oplichter te ontwijken naar een andere supermarkt, die veel verder weg ligt.

Voor de goede zaak,

Willem Jansen


Geachte heer Jansen,

Dank voor uw mail.

Wij kunnen ons voorstellen dat u verrast was dat u de herbergkrant ook in Schagen heeft aangetroffen. De Herbergkrant duikt zo'n beetje op dit moment in geheel Nederland op. De verkopers van ons dienen te beschikken over een zichtbare verkoperspas. Het is correct dat de krant een binding heeft met de Herberg in Zwolle. Echter is de krant niet alleen bestemd voor de Herberg bewoners, maar voor iedereen die het moeilijk heeft. Onze stichting zet zich m.n in om te voorkomen dat mensen in de de opvang belanden. De krant is een middel voor mensen met een kleine portemonnee om een extra "zakcentje" te verdienen. Van de opbrengst gaat 0,50 naar de productie en organisatie en een euro naar de verkoper.

In de komende editie staat dan ook exact, wat wij als stichting op dit moment doen en tevens zijn we op dit moment ook landelijk actief om mensen in te helpen en te ondersteunen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Vrienden van de Herberg


Beste meneer ,

Uw stichting heeft een nobel streven. Ik heb niet gekeken of ze een pasje had, en dan nog die kan nagemaakt zijn.
Ik vermoed het volgende. Een krantje gekocht in Zwolle voor 1,50 euro, 100 duizend kopieen laten maken in de binnenlanden van Roemenie voor 10 cent stuks. Investeringskosten 10001,50 euro. Potentiele winst bijna 140 duizend euro!
En gelijktijdig de naam van uw krant in diskrediet gebracht.

Ik ga het aanmelden bij het MOE-meldpunt van de PVV, doet u mee?

Groet,

Willem Jansen
(Literair dakloos)
MOE- Meldingsformulier

Deze melding kunt u anoniem plaatsen. Alleen (*) zijn verplichte velden om in te vullen.


Van Willem Jansen

Plaatsnaam (*)Schagen

Is er sprake van overlast? (*)

Geluidsoverlast (*)
Parkeeroverlast (*)
Dronkenschap (*)
Verloedering (*) Ja
Anders: Oplichting

Toelichting

Roma verkoopt kopieen van De Herbergkrant (soort daklozenkrant) bij supermarkt, die eigenlijk alleen in Zwolle verkocht behoord te worden.


Is er sprake van baanverlies (*) ja
Bedrijfstak: Ambulante handel

Aard van het werk: Daklozenkrantverkoop