Monday, March 26, 2012

Pensioenfrauderatie

De Pensioenfederatie u weet wel de club die peilsnel vorig jaar is opgericht, als glijmiddel om het door de strot duwen van door o.a. malversaties waardeloos geworden pensioenen bij jarenlang premie betalende werknemers te vergemakkelijken.

In de laatste Elsevier durfde het opperhoofd, Gerard Riemen, ervan te stellen dat: "Er is absoluut niets onoorbaars gebeurd. Iedereeen wist het en schreef er over."

Hier sprak hij over: Het afromen van de vermogens van pensioenfondsen, middels terugstortingen en premievakanties. Zo'n 20 jaar geleden.

Als er nadien weer bijgestort is ok, maar dat gebeurde in veel gevallen natuurlijk niet. Zoals in het geval van een zeker bedrijf Z te Oessem. En zo zijn er nog meer.

"Ouderen draven vaker door dan jeugd." Beweert dezelfde Riemer in dat interview. Bedoelend: de jeugd kun je nog een rad voor de ogen draaien.

Tijd voor een vraagje aan het hoofd PR:


Van: Willem Jansen
Verzonden: maandag 26 maart 2012 10:51
Aan: Gert Kloosterboer
Onderwerp: informatie opvraag

Geachte heer Kloosterboer,

Op grond van de Wet Openbaar Bestuur en de Wet normering Bezoldiging topfunctionarissen Semi-Publieke Sector vraag ik u bij deze de volgende informatie:
Salaris inclusief bonussen en pensioenpremies van de heer Gerard Riemer en andere topfunctionarissen van uw federatie.

Met vriendelijke groet,
Wilelm Jansen


Zowaar snel antwoord, maar natuurlijk niet waar je op wacht:


From: Kloosterboer@pensioenfederatie.nl
To: Willem Jansen
Subject: RE: informatie opvraag
Date: Mon, 26 Mar 2012 13:21:08 +0000

Geachte heer Jansen,

Ik neem aan dat u de heer Gerard Riemen bedoelt, de algemeen directeur van de Pensioenfederatie. In dat geval kan ik u melden dat de door u aangehaalde wet niet op hem/onze organisatie van toepassing is.

Wel kan ik u (wellicht ter geruststelling) melden dat alle salarissen bij ons beduidend onder de Balkenendenorm liggen.

Met vriendelijke groet,

Gert Kloosterboer
Pensioenfederatie


Ik heb er geen zin meer in. Pensioenfondsen en daarbij de Pensioenfederatie behoren niet tot de semi-publieke sector? Draagt de overheid niet bij aan het ABP soms?

No comments: