Wednesday, March 14, 2012

Beste Sadik

Ik mailde al met ze in 2004. Of liever Sadik Khamsa deed dat. Die had een manuscript liggen: Oproer. Over een opstand van mislukte inburgeraars tegen de blanke honden in Nederland. Allah zorgt ervoor dat ze overwinnen en de varkens verdrijven. Maar hij kon geen uitgever vinden.
Of Sadik geen raad kon krijgen en wat ze ervan vonden dat uitgevers zijn boek steeds weigerden?. Als hij niets zou horen was dat de wil van Allah.

Plasterk was toen columnist annex moleculair geneticus en Samsom was al Tweede kamerlid, met haar. Waarom mailden ze in godsnaam terug naar die ontspoorde Sadik? Kunnen we er iets van leren; antwoordt al uw mails dan komt u ook aan de top? Wethouder Interculturalisatie in Utrecht, Spekman, deed het ook, en zie waar het toe geleid heeft.

Sadik mailde in 2004 door heel Nederland, ook nadat Theo van Gogh geslacht was. De BVD/AIVD is niet bij hem langs geweest.

O, als u wilt weten wat die PvdA toppers terugmailden; het is te vinden in: Beste Sadik Een retourmail van botchjob Cohen zit er ook bij en van Youp, Paul Schnabel, Ingmar Heytze, Liesbeth Spies, Gerd Leers, Donselaar en nog vele andere betrokken kopstukken in Nederland toen. Overigens kan alleen Frans Bauer de PvdA nog redden.

2 comments:

Anonymous said...

Goeie aktie WJ! Ben benieuwd, publiceer je het online?

Anonymous said...

Ja hoor, reageer jij dan weer?
wj