Wednesday, December 28, 2011

Jane Austen moest wel schrijven

Van Jane Austen is een portret opgedoken. Met behulp van de portretten van haar 3 broers, kan vastgesteld worden dat de neus klopt. En achterop staat Miss Jane Austin.
Het aantal beeltenissen van Austen staat nu op drie. Een kan zo afgeschreven worden omdat die na haar dood gemaakt is. De twee die overblijven zijn tijdens haar leven gemaakt. De nieuwe in 1815 en de al bekende in 1810. Deze lijken echter niet op elkaar. Afgezien van die neus.
De tekening uit 1810 is door haar zus Cassandra gemaakt; Jane kijkt daar zeer boos op. Omdat ze wist dat die vervelende zus haar karikaturaal zou weergeven of omdat Jane wel wat beters te doen had dan te poseren voor haar teken talentloze zuster?

In ieder geval zag ze er op dat eerste portret nog levendig uit, op de nieuwste voorstelling ziet ze eruit als een vrome ziel die rollend met haar ogen een mystieke ervaring mee maakt, dan wel iemand die op sterven na dood is en nog even haar testament schrijft.

De ontdekker van het nieuwe portret is Jane Austen kenner Paula Byrne. Haar man (Shakespeare kenner) had het portret gekocht als verjaardagscadeau voor zijn vrouw op de Bonhams veiling The Roy Davids Collection, Part II, op 29 maart 2011, voor 2160 pond, wat me niet duur lijkt.
Roy Davids verzamelde portretten en manuscripten van schrijvers. Eigenlijk heeft hij het portret ontdekt, maar hij had zoveel troep in zijn huis dat het hem ontgaan is misschien. Voor hij het in handen kreeg, of terwijl het in zijn bezit was, kreeg een Amerikaanse Austen kenner er lucht van. Zij, Deirdre Le Faye, beschreef het portret in 2007 in de Jane Austen Society Report. Zij komt tot de conclusie dat het portret op zijn vroegst in 1818 gemaakt kan zijn. Een jaar na de dood van Austen; het portret is dus fantasie.
Op grond van de kleding komt Byrne op ongeveer 1815, d.w.z. toen Austen nog leefde; derhalve dus niks imaginair, maar levensecht. De twee Austen kenners zijn het natuurlijk niet met elkaar eens.

Waarom stellen ontdekkingen toch altijd zo weinig voor als je er dieper op in gaat. Nee, hoe ik er uit zie gaat u niks aan.

No comments: