Wednesday, November 7, 2012

Zwitserland is top

Ik ging er altijd vanuit dat het slecht gaat in Nederland simpel omdat er te weinig mensen werken. Maar is dat wel zo? Gebruikmakend van de Labour data van OECD Statextracts kom je tot het volgende diagram, waarin per land het percentage echt werkenden van de totale bevolking is weergeven:


Daarin valt te zien dat  er wel erg weinig mensen werken in Griekenland, Italie, Spanje, maar ook Frankrijk en Belgie. En dat Nederland het tot mijn verbazing helemaal niet zo slecht doet. Zwitserland en China spannen de kroon, dat wisten we al.

Waarom gaat het dan toch zo beroerd in dit land? Enerzijds zou het aantal inwoners wel eens fataal niet kunnen kloppen. Bij de berekening is namelijk uitgegaan van het door CBS geschatte aantal geregistreerde inwoners. Het zo mij niets verbazen als het werkelijke aantal zomaar een miljoentje hoger ligt. Je komt er pas echt achter door een volkstelling.

De laatste  vond plaats op 28 februari 1971 (Veertiende Algemene Volkstelling). In 1981 was bij een proeftelling de non-respons 26%. Dit leidde tot een wettelijke afschaffing in 1991 van de volkstelling. In 2001 werd een zogenoemde 'virtuele volkstelling' gehouden, waarbij bestanden automatisch worden gekoppeld met het GBA op basis van het burgerservicenummer.

Een belangrijker punt is dat er in Nederland misschien wel veel mensen werken, maar niet alleen voor Nederlanders. Ook voor de Grieken, Spanjaarden, negertjes etc etc.

No comments: