Tuesday, November 6, 2012

Ole, Ole, we are the championsLaten we even kijken naar de CBS getallen, tweede kwartaal 2012. Nederland heeft 11.117.321 inwoners tussen 15 en 65 jaar, die potentieel kunnen werken. Totaal 7.381.000 mensen hebben een baan van meer dan 12 uur per week. Ofwel 66,39% van allen die kunnen werken in Nederland doen dat ook.

In algemene termen is dit de netto-arbeidsparticipatie. Het CBS komt voor 2011 hoger uit op 67,2%. Dat komt omdat van de 15-65 jarigen de bevolking die woont in inrichtingen, instellingen en tehuizen zijnde 131321 personen buiten beschouwing laat.

Het Nederlandse werkloosheidpercentage is dus schrikbarend hoog: 100-67,2= 33,8%.

Nee, daar heeft Lubbers langgeleden een truc op gevonden.

Hij splitste de 15 tot 65 jarigen op in 2 groepen;

1.    Beroepsbevolking bestaande uit werkende (7.381.000) en werklozen (491.000) zijnde totaal momenteel 7.872.000

Tot de beroepsbevolking behoren alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden.

En 2. Niet tot beroepsbevolking behorende Nederlanders zijnde 3.102.000
Het werkloosheidspercentage werd gesteld op 100%*aantal werklozen/aantal personen in beroepsbevolking, wat op dit moment voor Nederland 6,2% oplevert en dat ziet er al veel beter uit natuurlijk. Zeker als je dat afzet tegen het getal waar Spanje mee kampt: 25,01%, maar liefst!

Echter. Volgens het Instituto Nacional de Estadistica heeft Spanje per 1 januari 2012 31.067.547 inwoners in de leeftijdsgroep 15-65 jaar.

In het derde kwartaal 2012 bedroeg in Spanje het aantal werkenden 17.320.300. Het aantal geregistreerde werklozen bedraagt 5.778.100; dat levert inderdaad 25,01% op van de totale beroepsbevolking.
Maar kijk je naar de netto-arbeidsparticipatie (percentage van alle Spanjaarden 15-65 jaar dat een baan heeft) dan kom je op 55,75%.

Van alle 15-65 jarigen werkt in Nederland 33,61% niet en in Spanje 44,25% niet.

Het verschil kan nog kleiner: In Nederland behoren 3,1 miljoen mensen niet tot de beroepsbevolking en in Spanje 8,0 miljoen. Omgerekend naar percentages van de totale bevolking levert respectievelijk 18,5% en 16,9% op. Schandalig!

Kan het nog erger? Tel bij de niet-beroepsbevolking het aantal werklozen op (= totaal aantal inactieven). Voor Nederland is dat 3.593.000; 21,5% van de totale bevolking en voor Spanje: 13.747.250; 29,2% van alle Spanjaarden. O, dat is jammer.

Ten opzichte van Griekenland kunt u nu zelf uit zoeken hoe het zit.

 

No comments: