Wednesday, May 2, 2012

Sam en Moos komen bij de juwelierAanstaande vrijdag wordt juwelier Stratmann gecremeerd. Vijf kinderen mogen toekijken. De waakzame en dienstbare politie handelde volgens het protocol, betrad de winkel pas toen het sein alles veilig was gegeven en het slachtoffer geen kans meer maakte. Jozias van Aartsen kwam daarna (met politie bescherming) even kijken of de collega ondernemers aan de Beeklaan wel rustig bleven. En Nederlanders laten zich weer van hun beste kant zien na het verspreiden van beelden van de Groucho Marxen. Verraden zijn we sinds de oorlog niet verleerd.

Politiedecaan van de Strategisch Leidinggevende Leergang gegeven op de Politieacademie (Een krachtige leeromgeving waar de deelnemers competenties kunnen verwerven om zich effectief te bewegen op het niveau van strategisch politieleiderschap), Henk van Essen, tevens Korpschef van de Politie Haaglanden zal beweren dat de overval cijfers dalen. De ambities zullen gehaald worden door een doortastende aanpak:
“Momenteel worden in de regio Haaglanden zo'n 500 jongvolwassenen nauwlettend gemonitord en 250 jeugdige en jongvolwassen veelplegers persoonsgericht aangepakt, door de wijkpolitie in nauwe samenwerking met de ketenpartners in het Veiligheidshuis. Een aanmerkelijk deel van deze veelplegers is relatief jong en maakt zich veelal in groepsverband schuldig aan onder meer overvallen, straatroven en woninginbraken. Zij doen dat niet alleen in de wijk waar zij wonen of verblijven, maar ook elders in de stad of in andere plaatsen in de regio of in Nederland. Om die reden kan niet meer worden volstaan met alleen deze op individuele veelplegers toegesneden aanpak door de wijkpolitie.”

“Door de contacten van de politie in de wijken en buurten (‘kennen en gekend worden’) is het merendeel van de criminele jongeren met naam en toenaam bekend. Doordat de recherche én de geüniformeerde politiemensen er nóg meer bovenop zitten, wordt het de criminele jeugdgroepen steeds moeilijker gemaakt door te gaan met hun criminele activiteiten en neemt de pakkans toe. Het jeugdinformatieknooppunt van politie Haaglanden levert daarbij een belangrijke bijdrage. In hotspotsgebieden wordt gebruik gemaakt van extra politie-inzet door het parate peloton.”

Het gebied in de buurt van de juwelier wordt in de gaten gehouden door het team Zevensprong (het kruispunt waar De La Reyweg, Apeldoornselaan, Loosduinseweg en -kade, Paul Krugerlaan, Beeklaan en de Regentesselaan samenkomen.): “Onderdeel van de aanpak is de oprichting van een rechercheteam dat een aantal vaste bezoekers van de Zevensprong nauwlettend in de gaten houdt en onderzoek doet naar het criminele netwerk dat de Zevensprong als uitvalsbasis gebruiken.”

Kortom Sam en Moos waren bekenden van de politie: “Het verbaast ons niets eigenlijk, maar we hadden ze niet herkend."

Om de criminaliteitscijfers nog meer de kop in te drukken lanceert de politie Haaglanden soms als dat nodig is een opsporingsbericht. Tot nu toe in 2012 228 keer. Vorig jaar 672 keer.

Nu bijna iedereen in dit landje een keer beroofd is door een allochtoon, of tenminste iemand kent die dat lot trof, maken we ons weer op voor Dodenherdenking aanstaande vrijdag. Korpschef Henk van Essen zal zijn pet afdoen en ook Jozias zal een krans leggen; "Dit mag nooit meer gebeuren." Ik zal dit jaar voor het eerst bewust stil zijn, voor die juwelier.

2 comments:

Unknown said...

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/05/vragen-bij-de-moord-op-juwelier-ruud-stratmann

Anonymous said...

Regel 1 : geef alles af
Regel 2: geef alles af
Regel 3: geef alles af

Regel 9: een horloge is geen leven waard
Regel 10: geef alles af
Regel 11: als iemand aan je vraagt " je geld of je leven,geef je dus geld"

Regel 14: val dood mongool,als je een horloge meer waard vind als je leven verdien je niet beter prutser.