Tuesday, September 11, 2012

Stemt Samsoms dochter het Torentje in


Dol op invaliden, die Samsom; staat vooraan bij de inhuldiging van de Para-lympics medaillewinnaars en leidt een partij waar alle minderbedeelden van het land terecht kunnen.
Van arbeidsongeschikten tot korangehinderden, van klimaatzwartkijkers tot subsidieverslaafden, van neefnichtmisbaksels tot  besneden oorlogsslachtoffers en van werkallerganten  tot pathologische straatboefjes. Een partij die invaliditeit voor iedereen bereikbaar wil maken.
Het wekt dan ook geen verbazing dat hij er voor gezorgd heeft dat hij er thuis eentje heeft zitten. Misschien hebben zijn onbezonnen anti-kernenergie acties er aan bijgedragen.  

Pak ik Samsom nu te hard aan? Als hij zijn dochtertje niet als stemmenmagneet in zijn propaganda spotje had gepropt, had ik er nooit van geweten, dat dat kind een mankementje heeft. En mijns inzien het is ook relevant dat hij belast is met een invalide kind.

Toegegeven, al voor dat kind was hij een druk baasje. Maar het deed er niet zoveel toe, dat gepiel van hem bij Greenpeace. Dat had hij op een gegeven moment zelf ook door. De Tweede kamer daar moest hij wezen, omdat het, in zijn eigen woorden “dé plek is waar je de samenleving kunt veranderen en verbeteren. Hoe frustrerend langzaam het soms ook gaat, ik weet één ding zeker: als ik mijn Kamerpas inlever en de deur uitloop, spendeer ik de rest van mijn leven aan het realiseren van resultaten die je vanuit de Kamer in één dag voor elkaar had kunnen krijgen.”
In 2002 stelde hij zich verkiesbaar. Omdat de PvdA er toen vanwege meesmuil Melkert enorm van langs kreeg, kwam Samson net niet in de Kamer.  In 2003 lukte het wel. In record tempo is hij nu kandidaat premier; als hij wil kan hij straks het land in een paar seconden totaal veranderen.
Dat kind is van rond 2002, het is geen toeval. Ontwikkelde hij een wereldverbetermanie, omdat zijn eigen kind gemankeerd is, komt het daar op neer? Was dat kind maar nooit geboren.

 

1 comment:

Unknown said...

Uiteraard sleepte hij zijn dochter mee naar de stembus; arm kind en dan ook nog zo'n vader:
http://www.bnr.nl/topic/verkiezingen_2012/683977-1209/diederik-samsom-stemt-in-leiden