Tuesday, November 29, 2011

38,7%
38,7 is een bijzonder getal, cijferfetisten kunnen er uren mee voort. Het is namelijk een hels karwei om de complementaire radiant die er in de derde macht bij past te vinden. Van zulke getallen zijn maar een paar bekend; “We moeten degenen dankbaar zijn, door wiens toedoen dit getal in de openbaarheid kwam.”

Het is niet alleen numeriek uitzonderlijk. Bij dit getal vinden we in The Book of Percentages, om maar wat te noemen: aandeel chocolade in Swiss Premium Succhard, hoeveel water minimaal in cement toepasbaar op 200 of meer meters hoogte, percentage ouders dat hun zoontje tussen 3 en 12 jaar corrigerend slaat, in 2008, te Londen, in blanke wijken.

Daarnaast brengt het getal ons terug naar 13 juli 1939 om precies te zijn in Oostdonkveer, waar het toen dus zo bloedheet was. En laten we niet vergeten, de Solex reed met 1 litertje precies dat aantal kilometers, als het niet waaide. Uw hedendaagse scooter komt niet verder dan 20 kilometers, tenminste als hij niet gejat is. Verder is het het aantal keren dat een Mocro gemiddeld per dag op de grond spuugt. Tevens correspondeert het met het aantal mongelen petjes van Ali Beh.

Minister Donner ziet in het getal evenwel niets bijzonders: “Als 38,7% van de Marokkaanse mannen tussen de 12 en 24 jaar in de zogenaamde Marokkanen-gemeente het nodig vinden om geregeld met de politie in aanraking te komen, is dat hun zaak. Gebruikmakend van het Risbo-onderzoek kan ik slechts constateren dat dit het geval is en hoogstwaarschijnlijk, maar dat moet verder onderzoek nog uitwijzen, voortkomt uit schooluitval en werkloosheid. Overigens is het bijbehorende percentage Antillianen interessanter”

Een en ander naar aanleiding van het uitkomen van de rapportages Marokkaanse Nederlanders 2011 en Antilliaanse Nederlanders 2011 op 26 oktober jongstleden. Daarin wordt de mythe dat mocro meisjes het zo goed doen trouwenns ook om zeep geholpen.

No comments: